Wizytacja duszpasterska

W dniu 5 listopada w naszej Parafii odbywała się kanoniczna wizytacja duszpasterska. Jest obowiązkiem Biskupa Diecezji, aby przeprowadzić taką wizytację co pięć lat w każdej parafii swojej diecezji.

Tegorocznym wizytatorem naszej parafii był Ks. Biskup Teofil Wilski – Biskup Pomocniczy Naszej Diecezji. Wizytację już nieoficjalnie rozpoczął we wtorek, 4 listopada w godzinach popołudniowych, odwiedzając kapłanów, pracujących w naszej parafii, oraz klasztor sióstr Elżbietanek przy ul. Gimnazjalnej. Tutaj oprócz spotkania z siostrami, nastąpiło bardzo miłe spotkanie z dziećmi z Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, prowadzonego przez siostry. Po zakończonym spotkaniu Ksiądz Biskup udał się do Konkatedry, gdzie również pomógł kapłanom w spowiadaniu młodzieży, która następnego dnia przystępowała do Sakramentu Bierzmowania.
Oficjalny początek wizytacji nastąpił w środę, 5 listopada mszą świętą o godz. 9.00. Ksiądz Proboszcz powitał naszego Dostojnego Gościa w imieniu całej Wspólnoty Parafialnej, zaś Ksiądz Biskup uzmysłowił obecnym istotę i cel wizytacji. We wspomnianej mszy św. uczestniczyły głównie osoby samotne i cierpiące. W homilii Ksiądz Biskup zaznaczył m.in.: „Odważnie podejmujmy drogę krzyża, którą Chrystus nas prowadzi. Jesteśmy umiłowaną cząstką Kościoła, gdyż powtarzając za św. Pawłem: dopełniamy cierpień Jezusa Chrystusa”. Wiele dodatkowych, ciepłych słów, pełnych nadziei i zachęty skierował Ksiądz Biskup wobec chorych (nieco więcej Jego wypowiedzi do chorych zamieścimy w noworocznym numerze naszej gazetki – przyp. Red.). W końcowej części homilii odniósł się także do kilku spraw duszpasterskich naszej parafii: „Cieszę się, że w Parafii jest wiele grup duszpasterskich. Ci, którzy w nich są, pogłębiają swoje życie duchowe i są oparciem dla Wspólnoty Parafialnej”. Podziękował też Księdzu Proboszczowi, Księżom Wikariuszom i pozostałym współpracownikom parafii za owocną pracę, zaś wszystkim wiernym za zaangażowanie i ofiarność. Po zakończonej Eucharystii Ksiądz Biskup odwiedził kilku chorych (m.in. Ks. Tomasza Raka), oraz udał się na Cmentarz przy Pl. Bankowym, gdzie modlił się przy grobie Rodziców Kardynała Dalbora. W dalszej części wizytacji Ksiądz Biskup zapoznał się z Kancelarią Parafialną, oraz spotkał się z przedstawicielami niektórych grup duszpasterskich.
Kulminacyjnym punktem wizytacji była wieczorna Eucharystia o godz. 17.00, podczas której Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania grupie 140 młodych ludzi. W homilii przypomniał młodzieży bardzo ważną prawdę: „mądrość człowieka to nie tylko wiedza, którą zdobywa w szkole, z książki, czy z internetu. Niech Duch Święty Was prowadzi ku prawdziwej – Bożej Mądrości, dzięki której będziecie się jawili jako źródła światła w świecie. (…) Jan Paweł II często Wam, Drodzy Młodzi Przyjaciele przypominał, że macie być apostołami i świadkami”. W owocnym przeżywaniu liturgii pomógł Chór Parafialny, oraz Młodzieżowy Zespół Muzyczny. Były też obecne poczty sztandarowe i przedstawiciele wszystkich grup duszpasterskich.
Po zakończonej Liturgii Ks. Biskup udał się na probostwo, gdzie podczas kolacji spotkał się ze wszystkimi kapłanami naszego dekanatu, kończąc i podsumowując wizytację, oraz omawiając ważne sprawy duszpasterskie dla naszego miasta.

Oprac. ks. Damian Słotwiński
Scroll to Top
Skip to content