Triduum Paschalne w Konkatedrze

Triduum Paschalne inne niż wszystkie dotychczas. Z powodu pandemii koronawirusa w tym roku liturgia całego Triduum odbyła się bez wielu charakterystycznych obrzędów. W uroczystościach nie mogli też uczestniczyć wszyscy wierni, ławy kościele pozostały puste.

WIELKI CZWARTEK – Msza Wieczerzy Pańskiej

Mszę Wieczerzy Pańskiej, czyli pamiątkę ustanowienia kapłaństwa odprawił proboszcz Ostrowskiej Konkatedry ks. kan. Krzysztof Nojman, z którym modlił się ks. Dariusz Kuliński, ks. Marcin Kierzek, ks. Artur Filipiak, ks. prał. Tomasz Ilski, ks. Eugeniusz Krawczyk oraz diakon Mateusz Paprocki. Homilię wygłosił ks. Marcin Kierzek, który mówił o kapłaństwie. Nie miał miejsca obrzęd obmycia nóg. Na zakończenie liturgii przedstawiciele parafii oraz ministranci złożyli kapłanom życzenia. Ks. Nojman podziękował za życzenia oraz za pracę w parafii kapłanom. Wspomniał postać ks. kan. Adama Wawro, który tego dnia odszedł do Boga. – Dziękuję Panu Bogu, za życie, powołanie, dar kapłaństwa, ks. Adama Wawro, egzorcysty, który minionej nocy odszedł od nas, zmarł. Polecamy go Bożemu Miłosierdziu. Jemu również dziękujemy za posługę w naszej parafii. Prawie codziennie odprawiał Mszę św. u Sióstr Klarysek-Kapucynek przy ul. Dalbora – mówił ks. Proboszcz. W procesji Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy.

WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej

W Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. O godz. 9.00 na naszej stronie i kanałach społecznościowych opublikowaliśmy drogę krzyżową. Wieczorem Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się modlitwą kapłana leżącego krzyżem przed ołtarzem. Liturgię sprawował i homilię wygłosił ks. Artur Filipiak. Odsłonięcie krzyża odbyło się u progu prezbiterium, a adorację krzyża kapłani dokonali poprzez przyklęknięcie. Nie miała miejsca tradycyjna adoracja krzyża wystawionego dla wiernych. W krótkiej procesji Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami przygotowaliśmy całodobową transmisję z Grobu Pańskiego.

WIELKA SOBOTA – Liturgia Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego

W tym roku nie odbyło się tradycyjne święcenie pokarmów. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się po zmroku o godz. 21.00. W wielu miejscach, na znak jedności katolików w całej Europie, którzy z powodu pandemii koronawirusa nie mogli uczestniczyć w celebracji Wigilii Paschalnej, w oknach domów i mieszkań zapalona została świeca. Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Dariusz Kuliński, z którym modlił się proboszcz ks. kan. Krzysztof Nojman, ks. Marcin Kierzek, ks. Artur Filipiak oraz ks. prał. Tomasz Ilski, ks. Eugeniusz Krawczyk, a także ks. diakon Mateusz Paprocki. W celebracji Wigilii Paschalnej nie miał miejsca obrzęd pobłogosławienia ognia i procesji z paschałem. Liturgia rozpoczęła się w mroku w prezbiterium. W prezbiterium ks. Dariusz uniósł w górę zapalony paschał i zaśpiewał jeden raz „Światło Chrystusa”, po którym zapalone zostały światła. Ks. Diakon Mateusz odśpiewał uroczyste Orędzie Wielkanocne – Exsúltet. W czasie „Liturgii chrzcielnej” nie miało miejsca pobłogosławienie wody, a jedynie odnowiono przyrzeczenia chrzcielne. Po Komunii św. uroczyście zaśpiewano hymn Ciebie Boga wysławiamy. Nie odbyła się również procesja rezurekcyjna. Celebrans wyszedł przed bramę świątyni i tam błogosławił Najświętszym Sakramentem.

Obchody Triduum Paschalnego transmitowaliśmy na naszej stronie internetowej oraz na Facebook-owym fanpejdżu. Na YouTube przygotowaliśmy retransmisję z uroczystości. Zachęcamy do odsłuchania homilii wygłoszonych podczas całego Triduum.

Oprac.: Jacek Ryczkiewicz


Triduum Paschalne 2020
« z 4 »
Scroll to Top
Skip to content