96. rocznica odzyskania niepodległości

We wtorek, 11 listopada o godz. 10.00 w 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Konkatedrze odprawiona została uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Pomocniczego diecezji kaliskiej Łukasza Buzuna.

– Republika Ostrowska i dzień Niepodległości to w rzeczywistości święta, które zapraszają nas do modlitwy w intencji Ojczyzny i naszego Miasta. Dziękujemy Panu Bogu za wolność, ale prosimy równocześnie o to, żebyśmy tej wolności nie zmarnowali – mówił na rozpoczęciu Eucharystii ks. Proboszcz Tomasz Ilski.

W homilii Ks. Biskup mówił o refleksji w dniu tego ważnego święta i danej nam wolności nawiązując do wydarzeń, które miały miejsce w naszym mieście – (…) Ostrów Wielkopolski, a więc jeszcze historia wcześniejsza odzyskania niepodległości, bo 10 listopada – Republika Ostrowska.Nawiązywał również do św. Jana Pawła II, który w swoich słowach mówionych i pisanych zawsze pamiętał o Ojczyźnie. – Ojczyzna to jest tak jak Matka i Ojciec. Ojciec i Matka. To jest takie dziedzictwo. Nie tylko stan posiadania, terytorium, dobra materialne, ale przede wszystkim to wartości i treści duchowe. Cała kultura danego narodu. Ojczyzna zawiera w sobie jakieś głębokie sprzężenie między tym co duchowe, a tym co materialne. Pomiędzy kulturą a ziemią – przytaczał Biskup Buzun. Wspominał również Rodaków pracujących poza granicami kraju, którzy często tęsknią za swoim krajem. – Człowiek powołany jest do tego, żeby miał szerokie serce. Żeby szeroko widział swoje życie. Eucharystia, którą teraz przeżywamy jest takim momentem zakorzeniania się w Chrystusie. Zakorzeniania się w swojej Ojczyźnie – mówił. – Prośmy dzisiaj Maryję, która ma szczególny udział w losach naszych przodków. Szczególny udział w życiu każdego z nas. (…) Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, jednocześnie Królowa Polski. Chcemy ku Niej dzisiaj kierować swój wzrok przez Jej wstawiennictwo modlić się o pomyślność naszej Ojczyzny. O pomyślność każdego z nas – powiedział Biskup.
Na zakończenie Eucharystii Biskup Łukasz Buzun podziękował władzom miasta i Proboszczowi za zaproszenie do wspólnej modlitwy.

We Mszy św. uczestniczyli kapłani, parlamentarzyści, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, delegacje z gmin, miasta partnerskiego Nordhausen, wojska, policji, straży, kombatantów, harcerzy i uczniów oraz chór męski ECHO pod dyr. Andrzeja Ryłko i Ostrowska Orkiestra Koncertowa pod dyr. Mariana Sikorskiego.

Po Eucharystii w Domu Katolickim odbył się śpiew pieśni patriotycznych prowadzony przez harcerzy.


96. rocznica odzyskania niepodległości

96. rocznica odzyskania niepodległości 2
Scroll to Top
Skip to content