Bp Damian Bryl kanonicznie objął diecezję kaliską

We wspomnienie NMP z Lourdes 11 lutego 2021 r. bp Damian Bryl zgodnie z wymogami prawa kanonicznego objął diecezję kaliską i rozpoczął posługę biskupa diecezjalnego jako trzeci w jej dziejach biskup kaliski. Kanoniczne objęcie diecezji odbyło się w kaplicy kurii diecezjalnej w Kaliszu wobec Kolegium Konsultorów. Na uroczystości obecny był także dotychczasowy administrator apostolski diecezji kaliskiej abp Grzegorz Ryś i biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun. 

Uroczystość odbyła się w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Kaliszu w obecności abpa Grzegorza Rysia – metropolity łódzkiego, dotychczasowego administratora apostolskiego diecezji kaliskiej, bpa Łukasza Buzuna, Kolegium Konsultorów, a także pracowników instytucji centralnych.

Po odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego, ks. kan. Marcin Papuziński, kanclerz kurii, odczytał dokument Stolicy Apostolskiej ustanawiający bpa Damiana Bryla biskupem diecezji kaliskiej oraz protokół objęcia diecezji, pod którym podpisali się biskupi i Kolegium Konsultorów w składzie: bp Łukasz Buzun, ks. prałat Andrzej Latoń, ks. prałat Jerzy Adamczak, ks. prałat Aleksander Gendera, ks. prałat Dariusz Smolnik, ks. prałat Adam Modliński, ks. prałat Jacek Plota, ks. kanonik Krzysztof Nojman, ks. kanonik Jacek Andrzejczak, ks. proboszcz Witold Kałmucki.

W chwili kanonicznego objęcia diecezji kaliskiej przez bpa Damiana Bryla, zakończyła się posługa abpa Grzegorza Rysia jako administratora apostolskiego.

Ingres nowego biskupa kaliskiego Damiana Bryla do Katedry Kaliskiej odbędzie się w sobotę 27 marca 2021 r. o godz. 11.00.

Bp Damian Bryl kanonicznie objął diecezję kaliską – fotoreportaż (Radio Rodzina)

Kanoniczne objęcie diecezji kaliskiej przez bpa Damiana Bryla – fotoreportaż (Opiekun)


Biskup Damian Bryl urodził się 10 lutego 1969 roku w Jarocinie, jako pierwszy syn Jana i Doroty z domu Zawodnej. Uczęszczał do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jaraczewie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, gdzie zdał maturę w 1988 roku. 

Po ukończeniu szkoły średniej, wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, w którym formował się do czasu święceń kapłańskich, które przyjął 26 maja 1994 roku z rąk abp. Jerzego Stroby.

Po święceniach kapłańskich został skierowany do pracy jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Środzie Wlkp. W tym czasie studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i w roku 1995 zdobył licencjat z teologii.

W 1996 roku został skierowany na studia doktoranckie na Universidad de Navarra w Pamplonie, w Hiszpanii. W swoich badaniach naukowych zajmował się duchowością osób świeckich i napisał rozprawę «Indole secularis» duchowości ludzi świeckich w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999). Pracę obronił w czerwcu 1999 r., i po wypełnieniu pozostałych procedur uzyskał stopień doktora nauk teologicznych. 

Po powrocie ze studiów został skierowany do pracy w redakcji miesięcznika „Katecheta”, na stanowisku zastępcy redaktora naczelnego. Rok później, w roku 2000 został redaktorem naczelnym tego Pisma. W tym czasie mieszkał i pracował duszpastersko w parafii Bożego Ciała w Poznaniu. 

Bezpośrednio po przyjeździe ze studiów został poproszony o podjęcie posługi spowiednika i kierownika duchowego kleryków w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Okres ten trwał dwa lata, do sierpnia 2001 roku, kiedy został powołany na stanowisko ojca duchownego w tymże seminarium. 

Do roku 2006, dzielił pracę ojca duchownego w seminarium z pracą redakcyjną. Od roku 2006 do 2010 pracował jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W roku 2009 został wybrany zastępcą przewodniczącego, a w 2011 przewodniczącym Sekcji Ojców Duchownych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych. W dniu 20.10.2010 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu.

13 lipca 2013 roku papież Franciszek mianował ks. dr. Damiana Bryla biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Suliana. Ks. Bryl przyjął sakrę biskupią 8 września 2013 roku z rąk abp. Stanisława Gądeckiego. Współkonsekratorami byli abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce i bp Zdzisław Fortuniak. W herbie bp Damian Bryl umieścił krzyż i napis wzięty z 2. Listu do Koryntian „Caritas Christi urget nos” (miłość Chrystusa przynagla nas).

27 sierpnia 2020 roku podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Damian Bryl został wybrany członkiem Rady Stałej Episkopatu.

25 stycznia 2021 roku papież Franciszek mianował bp. Damiana Bryla biskupem diecezji kaliskiej.

Scroll to Top
Skip to content