Wigilia Paschalna

W sobotni wieczór o godz. 21 w Konkatedrze rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego.

Liturgii przewodniczył ks. Marcin Kierzek. Uroczystość rozpoczęła się po zachodzie słońca od liturgii światła, ze względów na pandemię, w formie skróconej. Na zewnątrz Konkatedry celebrans rozpalił ogień na Paschale. – Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen – powiedział ks. Marcin Kierzek żłobiąc znak krzyża na Paschale – symbolu zmartwychwstałego Chrystusa. Kapłan umieścił na nim pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualny rok. Paschał został wniesiony do okrytej mrokiem świątyni, gdzie wierni odpalili od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Po dojściu kapłana do prezbiterium i wypowiedzeniu po raz trzeci słów: „Światło Chrystusa. W. Bogu niech będą dzięki” w kościele zostało zapalone oświetlenie. Zwieńczeniem obrzędu światła była uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – Exultet, która zaczyna się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

Dalsza część Liturgii Paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

Homilię wygłosił ks. Artur Filipiak.

Podczas Liturgii odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne, podczas których wyrzeknięto się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Przez obostrzenia nie odbyła się procesją rezurekcyjna. Ks. Marcin na zakończenie uroczystości wyszedł przed bramę kościoła i udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.

Ze względu na obowiązujące przepisy ograniczające ilość osób mogących uczestniczyć, w kościele mogło przebywać określona limitami liczba osób. Pozostali wierni uczestniczyli w Liturgii przed kościołem oraz poprzez transmisję internetową.

Homilia – ks. Artur Filipiak
Życzenia ks. Proboszcza

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Wigilia Paschalna 2021
Skip to content