Zakończenie rekolekcji diecezjalnych [DRE2021]

– Prośmy Jezusa, by wiara w Boga stała się dla nas najważniejszą kategorią porządkującą nasze życie – mówił bp Damian Bryl na zakończenie Diecezjalnych Rekolekcji Ewangelizacyjnych w Konkatedrze. Rekolekcje odbywały się pod hasłem „Powołani, aby wierzyć dzisiaj”.

W homilii biskup kaliski Damian Bryl mówił czym charakteryzuje się Apostoł. Podkreślał również zadania, jakie Jezus stawiał Apostołom. Wskazywał na zagrożenia, które w dzisiejszych czasach wciąż są aktualne. – Jak pójdziecie, to nie wszyscy was przyjmą. To jest bardzo ważne przesłanie na dzisiaj. Jezus mówi swoim uczniom, że jeśli by was gdzieś nie przyjęli, Jezus jest bardzo realnym nauczycielem, Panem i wie, że nie wszyscy z entuzjazmem przyjmują Jego dobrą nowinę – zaznaczył. – Będą tacy, którzy będą się odwracać, wyśmiewać, lekceważyć, będą tacy, którzy Ewangelię będą chcieli zagłuszyć – kontynuował Biskup. Zachęcał do podjęcia próby głoszenia Ewangelii pomimo tych trudności, które spotyka się na tej drodze. – Bardzo bym chciał się z wami modlić, żeby to doświadczenie nas nie przygniotło i nie zniechęciło, ale też byśmy się nie pogniewali na tych, którzy nie chcą nas słuchać – powiedział bp Damian. Zachęcał by w tym być cierpliwym i wytrwałym. Podkreślił, że nie wszystko jest możliwe od razu, ale ważne by w takim momencie nikogo nie skreślać. – Jezus zawsze głosił dobrą nowinę w wolności. Zawsze przychodził z Ewangelią jako propozycją. Niczego nie narzucał na siłę – zaznaczył. Na zakończenie homilii zachęcał zgromadzonych w kościele, by iść i głosić swoje doświadczenia przyjmując każdą postawę wolnego człowieka.

– Niech Boże błogosławieństwo umocni nas, abyśmy mieli odwagę świadczyć o Jezusie, innym opowiedzieć Jego dobrą nowinę. Niech to błogosławieństwo umocni nas, abyśmy wiedzieli jak ją głosić, przekazywać, aby mogła poruszać serca i przemieniać, aby mogła otwierać innych na Boga – powiedział bp Damian na zakończenie Mszy św. przed udzieleniem błogosławieństwa.

Podczas Eucharystii wspólnie z biskupem kaliskim modlił się m. in. ks. kan. Adam Kosmała, ks. Dominik Wodniczak, proboszcz parafii pw. św. Rodziny w Ostrowie Wlkp. i przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej, ks. Artur Filipiak, ks. Jakub Karpisiewicz. W trakcie Mszy św. modlono się za zmarłych z parafii.

Konferencję na temat „ Kobieta cudowny zamysł Boga” wygłosiła niegdyś pochodząca z naszej parafii s. Wirginia Mielcarek OP z Kłodzka.

Trwające od niedzieli do środy Diecezjalne Rekolekcje Ewangelizacyjne odbywały się pod hasłem „Powołani, aby wierzyć dzisiaj”. Rozpoczęły się koncertem ewangelizacyjnym formacji WOW. W poniedziałek Eucharystię odprawił i konferencję wygłosił bp Artur Ważny z Tarnowa. Trzeciego dnia Mszę św. odprawił ks. Proboszcz Adam Kosmała, natomiast konferencję miał Andrzej Lewek z Krakowa.

Rekolekcje były transmitowane przez Telewizję Internetową „Dom Józefa”. Organizatorem wydarzenia był Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej we współpracy z parafią konkatedralną w Ostrowie Wielkopolskim.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Zakończenie rekolekcji diecezjalnych - DRE2021
Scroll to Top
Skip to content