Stand Up! w Konkatedrze

Młodzież z naszej diecezji spotkała się w piątek 17 grudnia w Konkatedrze na Stand Up!, podczas którego modlono się o pokój i jedność. W szczególności pamiętano o sąsiadach zza wschodniej granicy.

Młodzież z diecezji kaliskiej spotkała się w Konkatedrze, gdzie modliła się o pokój słowami modlitwy św. Franciszka z Asyżu: „O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość, tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda; jedność tam gdzie panuje rozłam”.

Spotkania Stand Up! to inicjatywa duszpasterska zapoczątkowana we wrześniu 2016 roku jako odpowiedź na słowa papieża Franciszka, który podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie zachęcał ludzi młodych do wstania z kanapy. Inicjatywa ta ma formę comiesięcznych spotkań modlitewnych odbywających się w różnych parafiach diecezji kaliskiej.

Spotkania Stand Up! obejmują swoim przebiegiem różne formy modlitwy i nauczania Kościoła, które połączone są z nowymi metodami ewangelizacyjnymi. Dają one również możliwość zawarcia nowych znajomości i pielęgnowania istniejących już przyjaźni. Po części modlitewnej uczestnicy udają się na integrację, będącą okazją do rozmów i pogłębiania wzajemnych relacji.


Stand Up! w Konkatedrze
Scroll to Top
Skip to content