Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek Kościół wspomina pamiątkę ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej w Konkatedrze przewodniczył ks. proboszcz Adam Kosmała. – Dziś zgromadziliśmy się, aby spotkać się z Jezusem, który ustanowił Eucharystię. Otwórzmy nasze serca na Jego dary – mówił na początku Mszy św.

W homilii ks. Proboszcz mówił o powołaniu kapłańskim, jego wielkości i ciężarze, o którym najlepiej wie sam Bóg. Wskazywał, że każdy człowiek otrzymuje największy dar, którym jest życie. Podkreślał, że życie rozpoczyna się w chwili poczęcia, kończy z chwilą śmierci, ale data ta jest przejściem do drugiego życia, życia wiecznego. – Przeżywając dziś dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa pragnę z serca podziękować wam wszystkim, którzy pamiętacie o nas w modlitwie, którzy dodajecie czasem nam otuchy, którzy kierujecie do nas dobre słowo – mówił ks. Adam. Wspomniał zmarłego przed rokiem śp. ks. Krzysztofa Nojmana. – Właśnie, dokładnie dzisiaj przypada pierwsza rocznica śmierci drogiego ks. Krzyszofa Nojmana. Przypadek? W wierze nie ma przypadków – podkreślał kapłan. – Dla mnie jest to znak, że on tu dziś z nami jest. Dziś nas widzi, słyszy, że dzisiaj ks. Krzysztof, proboszcz tej parafii, cieszy się, że tylu jego parafian wróciło, że tylu przyszło dziś na Mszę Wieczerzy Pańskiej, że wielu przyszło oczyścić się podczas spowiedzi świętej. Że tak wielu tu, w jego Konkatedrze, przyjmie dziś z czystym sercem Ciało Chrystusa – powiedział ks. Adam, podkreślając, że każdy człowiek jest powołany do życia wiecznego z Bogiem, Maryją, świętymi w niebie. Kończąc, prosił zgromadzonych w świątyni o modlitwę za kapłanów oraz o nowe powołania.

Po Komunii świętej przedstawiciele parafian złożyli kapłanom życzenia. – Dobrze, że jesteście, dobrze, że jesteście z nami – podkreślali.

Na zakończenie Eucharystii obnażony został ołtarz, a Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą, w której trwa adoracja do Liturgii Wielkopiątkowej.

Razem z ks. Proboszczem modlił się ks. Artur Filipiak, ks. Jakub Karpisiewicz, ks.Krzysztof Raj oraz ks. prał. Tomasz Ilski i ks. Eugeniusz Krawczyk.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Wielki Czwartek 2022
Scroll to Top
Skip to content