Piesza pielgrzymka do Sadowia

W sobotę 21 maja grupa Zielona z Konkatedry oraz grupa Brązowa z parafii pw. św. Antoniego udały się na wspólną pieszą pielgrzymkę do Sadowia. Pielgrzymka ta otwiera sezon pielgrzymkowy. Jest też sprawdzianem dla niezdecydowanych, którzy chcieliby wziąć udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, ale nie są pewni czy dadzą radę.

Pielgrzymka po raz siódmy, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, rozpoczęła się na ostrowskim Rynku, gdzie o godz. 10.00 pątnicy wyruszyli na szlak. Z serca miasta udali się w kierunku Wysocka Wielkiego. Godzinną przerwę spędzili przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wysocku. Stamtąd udali się do Sadowia. Na wzgórzu klasztornym Ojców Pasjonistów pielgrzymi odprawili na Golgocie drogę krzyżową. Pątników w imieniu przeora i proboszcza powitał o. Jakub Gis CP, który przedstawił historię klasztoru w Sadowiu. Punktem kulminacyjnym była Eucharystia sprawowana przez przewodników obu grup ks. Pawła Gomółki oraz ks. Artura Filipiaka.

W tegorocznej pielgrzymce do Sadowia z grupy Zielonej uczestniczyło 61 osób, natomiast z grupy Brązowej kilkanaście. Była młodzież, dorośli i całe rodziny, a także Siostry Salezjanki. Cieszy nas fakt, że po dwuletniej przerwie liczba pielgrzymów się zwiększyła. Przewodnicy już dziś zapraszają do wspólnego pielgrzymowania w sierpniu na Jasną Górę.

W 1932 roku hrabia Bogdan Szembek ofiarował ze swego majątku 10 ha w Sadowiu dla Ojców Pasjonistów pod budowę klasztoru i kaplicy. Dzięki pracy zakonników i dobroczyńców w tym samym roku powstał klasztor i świątynia, które w listopadzie roku 1932 zostały poświęcone przez Prymasa Polski Augusta Kardynała Hlonda. Na wzgórzu obok wzniesiono trzy krzyże i wierni zaczęli nazywać klasztorną górkę Golgotą. Kaplica była powiększona w roku 1979, w 1994 roku dobudowano lewą nawę, a w 2001 roku prawą nawę i dziś są trzy nawy kościoła. W roku 1975 przy kościele powstał Ośrodek Duszpasterski, a w roku 1994 erygowano parafię. Na terenie klasztornym znajduje się monumentalna Droga Krzyżowa, a na Golgocie obok krzyży są ustawione figury Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Apostoła. Drugim po „Golgocie”  – obiektem kultu jest obraz Matki Pięknej Miłości w bocznym ołtarzu z XVIII wieku, poświęcony w 1989 r. W swej symbolice obraz ten jest bardzo wymowny. Dziecię Jezus z krzyżem przypomina, że każdy człowiek od urodzenia idzie przez życie ze swoim krzyżem i podobnie jak Boże Dziecię w objęciach Matki Najświętszej szuka schronienia. Obraz patronuje powstałemu w Sadowiu w 1987 roku ruchowi religijnemu pod nazwą „Rodzina Matki Pięknej Miłości”. Ruch wywodzi się z duchowości Sługi Bożego Ojca Bernarda od Matki Pięknej Miłości Kryszkiewicza. Przeorem klasztoru i proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Sadowiu jest o. Grzegorz Słowikowski CP.

Tekst: Jacek Ryczkiewicz
Zdjęcia: ks. Artur Filipiak, Jacek Ryczkiewicz


Piesza Pielgrzymka do Sadowia 2022
Skip to content