Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

1 grudnia w kościele Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach biskup Łukasz Buzun ustanowił 35. nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w naszej diecezji. Wśród ustanowionych szafarzy jest nasz Parafianin, pan Maciej Dolata.

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej są narzędziem w ręku Pana Boga, bo przez ich posługę Najświętsze Ciało Pana Jezusa dociera do wielu osób, szczególnie chorych – mówi biskup Łukasz Buzun podczas ustanowienia 35. nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Uroczystość odbyła się w parafii pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach.

W słowie powitania ks. kan. Zbigniew Króczyński powitał zgromadzonych i wyraził radość z faktu, że obrzęd ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej odbywał się w parafii pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach.

W homilii biskup Łukasz Buzun podkreślał, że posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej wiąże się z niesieniem Chrystusa Eucharystycznego innym. Dalej kaznodzieja zauważył, że w świątyni wpatrujemy się w Jezusa i Go kontemplujemy. Po homilii, kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej zostali imiennie przedstawieni Kościołowi, a biskup Łukasz odmówił modlitwę błogosławieństwa.

Przed końcowym błogosławieństwem, biskup Łukasz Buzun wręczył dekrety, które upoważniają do pełnienia misji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Słowa podziękowania wypowiedzieli nowo ustanowieni nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej.

Wraz z biskupem Łukaszem Buzunem Mszę św. koncelebrowali ks. prof dr. hab. UAM Dariusz Kwiatkowski, dyrektor Wydziału Liturgii i Dyscypliny Sakramentów w Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, ks. kan. Zbigniew Króczyński,  proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach oraz proboszczowie parafii, z których pochodzą szafarze.

Ks. prof. dr hab. Dariusz Kwiatkowski, dyrektor Wydziału Liturgii i Dyscypliny Sakramentów w Kurii Diecezjalnej w Kaliszu poinformował, że posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej wymaga szczególnego przygotowania, dlatego przed otrzymaniem upoważnienia kandydaci przeszli odpowiednią formację.

Obecnie w diecezji kaliskiej posługuje około 300 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. są ustanowieni przede wszystkim po to, aby zanosić Komunię św. chorym w niedzielę i święta do ich domów. Jeżeli zachodzi potrzeba, nadzwyczajny szafarz może pomagać rozdzielać Komunię św. wiernym w czasie Mszy św.

Tekst, zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz


Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej
Scroll to Top
Skip to content