Liturgia Wielkiego Piątku

W Wielki Piątek Kościół obchodzi pamiątkę Męki i Śmierci Pana Jezusa. Tego dnia nie odprawia się Mszy św. Sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej, którą w Konkatedrze sprawował ks. Proboszcz Adam Kosmała.

Liturgia Wielkopiątkowa rozpoczęła się procesyjnym wejściem do kościoła w zupełnej ciszy. Kapłan przez chwilę leżał krzyżem przed ołtarzem na znak, że odszedł Jezus Chrystus. Kolejne były czytania.

Ks. Proboszcz w homilii skupił się na relacji między wiarą a twórczością dwóch poetów, Juliana Tuwima i Romana Brandstaettera, skłaniając zgromadzonych do refleksji nad wiarą i miłosierdziem. – Julian Tuwim, bo o nim mowa, był Żydem, Polakiem i prawdopodobnie skłaniał się do oficjalnego przyjęcia katolicyzmu, ale za człowieka religijnego raczej nie uchodził. Inny poeta Roman Brandstaetter, również był Żydem, Polakiem, ale jak wspominał o. Jan Góra: Wiara w Boga była jego oddechem. Była we wszystkim, co robił i o czym myślał – mówił ks. Kosmała, który przedstawił rosterki Tuwima nad wiarą. Poeta zmarł nagle w Zakopanem, a na jego trumnie początkowo umieszczono krzyż, a następnie zdjęto. Opatrzność Boża znalazła salomonowe rozwiązanie w tej kwestii. – Ostatecznie zdecydowano się krzyż zdjąć. Wówczas jednak na trumnie pojawiły się dwie wyblakłe skrzyżowane smugi „pozostałe po usunięciu krzyża z przybitym doń Chrystusem” – mówił Proboszcz. Zachęcał wiernych by nie osądzali drugiego człowieka – Nigdy nie osądzajmy człowieka, tylko Bóg zna całą prawdę o człowieku. Często odmawiając Różaniec, na trzecim z pierwszych dodanych koralików mówię: Aby nasza miłość bliźniego była bardzie miłosierna. Dziś Adorując Krzyż, może ktoś z nas poprosi Jezusa, aby od dziś to co myśli i mówi o bliźnim było bardziej miłosierne. Ks. Adam na zakończenie odśpiewał religiną balladę „Jeszcze się kiedyś rozsmucę, Jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie…”.

W liturgii Wielkopiątkowej najważniejsza jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż został wniesiony i powoli odsłaniany, przed ołtarz. Po liturgii Krzyż został umieszczony w nawie główniej w widocznym miejscu, aby każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża, z ciemnicy został przyniesiony Najświętszy Sakrament i wiernym udzielono Komunii.

Zakończeniem liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Przy grobie umieszczono Najświętszy Sakrament w monstrancji, okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Adoracja trwa w Wielki Piątek do godz. 22 oraz w Wielką Sobotę do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego.

Podczas liturgii Męki Pańskiej modlił się ks. Dominik Wieczorek, ks. Fabian Domagalski, ks. prał. Tomasz Ilski, ks. Eugeniusz Krawczyk.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Liturgia Wielkiego Piątku 2024
Scroll to Top
Skip to content