grupa Zielona

Powstała w 1992 r. grupa Zielona to grupa promienista, jednej z najstarszej w Polsce, kaliskiej pieszej pielgrzymki. Grupa aktywna – wyrusza aż trzy razy w roku. Najpierw, w jedną z ostatnich sobót maja, udajemy się do pobliskiego Sadowia, by nawiedzić Maryję, Matkę Pięknej Miłości. W sierpniu zmierzamy tam, gdzie główny cel wszystkich pątników – na Jasną Górę. Wyruszamy 9 sierpnia i pielgrzymujemy pięć dni, aby oddać pokłon i zawierzyć wszystkie nasze sprawy Czarnej Madonnie. Jako ostatni cel obieramy Sanktuarium w Kotłowie, które odwiedzamy w jedną z pierwszych sobót września. Odbywają się tam wtedy uroczystości odpustowe, a my razem z tamtejszym parafianami modlimy się o pokój i pojednanie.

Zielona w drodze do Matki

[Aktualizacja: 14.08.2016 g. 15:42] – Bóg pełen miłosierdzia, który jest życiem, chce nam dawać całego siebie, swoje Królestwo. Daje nam obietnicę, obietnicę nieśmiertelności. Udowadnia swoją miłość przez krzyż Chrystusa, ukazuje, że nigdy z Ciebie i ze mnie nie zrezygnuje – mówił ks. Paweł Wczesny…

Zielona w drodze do Matki Read More »

Scroll to Top
Skip to content