Diecezja Kaliska ma NOWEGO BISKUPA

Papież mianował następcę biskupa Stanisława Napierały. Nowym biskupem kaliskim został bp Edward Janiak, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej.

Nowy biskup kaliski za niecały miesiąc, 14 sierpnia, będzie obchodził 60. urodziny. Przez blisko 16 lat sprawował posługę biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. Pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji, był również prepozytem Kapituły Metropolitalnej Wrocławskiej. „Oportet servire” – Trzeba, abym służył – to jego dewiza biskupia.

Biskup Edward Janiak jest członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, a w Konferencji Episkopatu Polski przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Jest też delegatem Konferencji Episkopatu ds. imigracji i delegatem ds. duszpasterstwa pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

Biskup Janiak jest doktorem teologii moralnej. Kształcił się w Sobieszowie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1979 r. z rąk biskupa Wincentego Urbana. Pracował jako wikariusz w Oleśnicy, przez pewien czas prowadził działalność duszpasterską w Dortmundzie. W archidiecezji wrocławskiej był kapelanem kardynała Henryka Gulbinowicza, dyrektorem diecezjalnego Caritasu, kierownikiem Sekretariatu 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

26 października 1996 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Scilio. Sakry biskupiej udzielił mu 30 listopada 1996 r. kard. Henryk Gulbinowicz. Współkonsekratorami byli: ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk i biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź. Był 60. w dziejach, a 9. po II wojnie światowej biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej.

Ojciec Święty Benedykt XVI, mianując 21 lipca 2012 r. bp. Edwarda Janiaka na nowego biskupa kaliskiego, przyjął tym samym rezygnację dotychczasowego ordynariusza tej diecezji – biskupa Stanisława Napierały.

23 grudnia 2011 r. biskup Napierała obchodził 75. rocznicę urodzin. W okolicznościowym liście do Jubilata, Ojciec Święty Benedykt XVI napisał: „Oddałeś się niezmordowanie budowaniu diecezjalnej wspólnoty Kaliskiej. Starałeś się zespolić w duchu i pasterskim działaniu twoich prezbiterów, pochodzących z różnych diecezji. Żywiąc z całą Diecezją synowskie uczucia wobec świętej Dziewicy Bożej Rodzicielki Maryi zabiegasz równocześnie o powiększenie czci Jej Małżonka Świętego Józefa, który w Kaliszu ma swoje sławne sanktuarium. Wypełniając życzenia Najwyższego Pasterza Jana Pawła II, organizujesz szeroką modlitwę w intencji rodzin i w obronie poczętego życia przed wszelkim niebezpieczeństwem (…)”. Biskup Stanisław Napierała był ordynariuszem diecezji kaliskiej 20 lat, od 25 marca 1992 r. Biskupią posługę rozpoczął w 1980 r. jako biskup pomocniczy poznański. Po blisko 32 latach czynnej posługi biskupiej przechodzi na emeryturę.

Źródło: www.episkopat.pl


Diecezja KALISKA ma nowego BISKUPA

KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ W POLSCE


Fotorelacja ze spotkania w Kurii diecezjalnej w Kaliszu (21.07.) – zobacz (fot. RADIO RODZINA).


Informacje audio (RADIO RODZINA):

Ogłoszenie decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI w sprawie przyjęcia rezygnacji Bpa Stanisława Napierały i mianowania Biskupa Edwarda Janiaka nowym Biskupem Kaliskim

Bp Stanisław NAPIERAŁA – Diecezja Kaliska ma nowego Pasterza – list Biskupa Kaliskiego-Seniora do wiernych Diecezji Kaliskiej

Słowo nowego Biskupa Kaliskiego po ogłoszeniu nominacji wygłoszone w Kaplicy Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu

 

Bp Edward JANIAK nowym Biskupem Kaliskim – ogłoszenie nominacji w Kaliszu

 

Biskup Senior Stanisław Napierała pozdrawia nowego Biskupa Kaliskiego

Skip to content