Z opłatkiem w areszcie

Przed świętami Bożego Narodzenia ks. biskup Łukasz Buzun i proboszczowie ostrowskich parafii odwiedzili osadzonych w areszcie śledczym w Ostrowie. Kapłani przełamali się opłatkiem z funkcjonariuszami, przedstawicielami Bractwa Więziennego i ponad 240. aresztantami.

Wizytę w areszcie śledczym rozpoczęło spotkanie z pracownikami. Do Ostrowa przybył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej o. Łukasz Buzun, któremu towarzyszyli: ks. prałat Tomasz Ilski, proboszcz Konkatedry, ks. kanonik Marian Niemier, proboszcz parafii św. Pawła Apostoła, ks. kanonik Dominik Wodniczak, proboszcz parafii Świętej Rodziny, ks. Aleksander Nawrocki, kapelan aresztu, ks. Rafał Kopis, kapelan biskupa i ks. Mateusz Puchała z Diecezjalnego Radia Rodzina. W spotkaniu uczestniczyły siostry elżbietanki i przedstawiciele Bractwa Więziennego. Gości powitał zastępca dyrektora Maciej Żurkowski. W słowie skierowanym do pracowników aresztu ks. biskup życzył, aby czas Adwentu był czasem duchowego przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia. – Życzę Państwu, abyście przez swoją pracę zyskiwali mądrość życiową i przy współpracy z łaską Bożą, przy otwieraniu swojego serca przez modlitwę, Eucharystię uświęcali się, odradzali, aby czas Bożego Narodzenia był czasem ciepła i światła – powiedział biskup pomocniczy diecezji kaliskiej, który podziękował siostrom zakonnym, kapelanowi i osobom z Bractwa Więziennego za wizyty w areszcie i pracę z osadzonymi przynoszącą konkretne owoce duchowe. Zwracając się do osadzonych przez radiowęzeł ks. biskup Łukasz Buzun podkreślał, że areszt śledczy jest miejscem, gdzie w sposób szczególny człowiek zdaje sobie sprawę z wymiaru sprawiedliwości i z tego, że są granice konkretnie ustalone przez społeczeństwo, a zakorzenione w dekalogu. – Istotą posłannictwa Kościoła jest Boże Miłosierdzie. Każdy z nas potrzebuje Miłosierdzia Bożego, potrzebuje przebaczenia, doświadczenia wyzwalającego, które polega na tym, że człowiek słyszy, że Bóg jest miłosierny, że każdemu z nas przebacza, ale przede wszystkim Pan Jezus prowadzi człowieka i prosi go, aby kroczył za Nim. Chciałbym życzyć tego, aby ta świadomość Bożego Miłosierdzia i przebaczenia w szczególny sposób dotykała Waszych serc w czasie Bożego Narodzenia – mówił ks. biskup.
Biskup i kapłani odwiedzili wszystkie cele i przełamali się opłatkiem z osadzonymi. Aresztanci otrzymali kartki świąteczne wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie. Spotkanie zakończyły jasełka przygotowane przez osadzonych w areszcie pod kierunkiem s. Jadwigi. Na pamiątkę spotkania biskupowi ofiarowano obraz namalowany przez jednego z osadzonych.


Z opłatkiem w areszcie 2014

Z opłatkiem w areszcie 2014 - 2
Scroll to Top
Skip to content