Konkatedra kościołem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

We wtorek, 8 grudnia 2015 r. w Watykanie Ojciec Święty Franciszek rozpoczął Rok Święty – Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W Bazylice św. Piotra zostały otwarte Drzwi Święte jako symbol otwarcia Bramy Miłosierdzia. Ten czas łaski potrwa w całym Kościele powszechnym do uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w 2016 roku. Zgodnie z życzeniem Papieża 13 grudnia, w III niedzielę Adwentu, dokonana się symbolicznego otwarcia Roku Miłosierdzia we wszystkich Kościołach diecezjalnych. Biskup Kaliski Edward Janiak ustanowił Konkatedrę miejscem uzyskiwania odpustu Roku Jubileuszowego, w czasie jego trwania, tj. od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku.

Co zrobić by uzyskać odpust jubileuszowy?
Aby uzyskać opust jubileuszowy należy odbyć pielgrzymkę do kościoła katedralnego, konkatedralnego lub innego kościoła jubileuszowego oraz spełnić następujące warunki:
– przystąpić do sakramentu pojednania,
– uczestniczyć w mszy św. lub w innym nabożeństwie albo przeprowadzić krótką prywatną refleksję nad Miłosierdziem Bożym,
– odmówić Wyznanie Wiary oraz modlitwę za Papieża i w intencjach, które nosi On w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.


KOMUNIKAT BISKUPA KALISKIEGO NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

Drodzy Siostry i Bracia, umiłowani w Chrystusie Diecezjanie,

We wtorek, 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny papież Franciszek rozpocznie w Watykanie Rok Święty – Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W Bazylice św. Piotra zostaną otwarte Drzwi Święte jako symbol otwarcia Bramy Miłosierdzia. Ten czas łaski potrwa w całym Kościele powszechnym do uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w 2016 roku.
Życzeniem Ojca świętego jest, aby 13 grudnia, w III niedzielę Adwentu, dokonać symbolicznego otwarcia Roku Miłosierdzia we wszystkich Kościołach diecezjalnych. W związku z tym, serdecznie zapraszam na taką celebrację do Kalisza. O godz. 16.00 zgromadzimy się w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego u Ojców Jezuitów, skąd po krótkiej modlitwie wyruszymy w procesji do Katedry, matki wszystkich kościołów naszej diecezji. Tam, po symbolicznym obrzędzie otwarcia Drzwi, będziemy celebrować Eucharystię na rozpoczęcie Roku Świętego w naszej diecezji.
Ufam, że Rok ten będzie czasem szczególnej łaski i duchowej odnowy, spotkaniem z Miłosierdziem Boga, które uobecni się w żywym doświadczeniu bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości.
Abyśmy mogli jak najowocniej przyjąć odpust związany z Jubileuszem Miłosierdzia, winniśmy odbyć krótką pielgrzymkę w duchu wiary do Drzwi Świętych. W tym celu, oprócz Katedry Kaliskiej, ustanawiam inne kościoły naszej diecezji Jubileuszowymi Bramami Miłosierdzia, w których można będzie uzyskać jubileuszowy odpust. Kościołami tymi są: Konkatedra św. Stanisława B.M. w Ostrowie Wielkopolskim, Bazylika św. Józefa w Kaliszu, Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu (O.O. Jezuici), Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp. i wszystkie kościoły parafialne pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także sanktuaria Maryjne z wizerunkiem koronowanym.
Boże błogosławieństwo niech wszystkich Was umacnia i wspiera na drogach odkrywania Oblicza Bożego Miłosierdzia.

+ Edward Janiak
Biskup Kaliski


DEKRET BISKUPA KALISKIEGO USTANAWIAJĄCY KOŚCIOŁY NADZWYCZAJNEGO ROKU JUBILEUSZOWEGO W DIECEZJI KALISKIEJ

Realizując wskazania Papieża Franciszka zawarte w Bulii Misericordiae vultus ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz wytycznych dotyczących odpustów i sakramentu pokuty zawartych w liście Papieża do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, ustanawiam w Diecezji Kaliskiej wyznaczone kościoły miejscem uzyskiwania odpustu Roku Jubileuszowego, w czasie jego trwania, tj. od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku. Są to następujące kościoły jubileuszowe:

1. Katedra pw. św. Mikołaja w Kaliszu
2. Konkatedra pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wielkopolskim
3. Bazylika św. Józefa w Kaliszu
4. Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu
5. Diecezjalne Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego w Wieruszowie (kościół oo. Paulinów)
6. Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu (kościół oo. Jezuitów)
7. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim
8. Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Baranowie
9. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brąszewicach
10. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czamymlesie
11. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzietrzkowicach
12. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Galewicach
13. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich
14. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mąkoszycach
15. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku
16. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świątkowicach
17. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wieczynie
18. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zdziechowicach
19. Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Twardogórze
20. Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niedźwiadach
21. Sanktuarium Matki Bożej Siewnej, Przyczyny Naszej Radości w Chełmcach
22. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Golinie
23. Sanktuarium Matki Bożej z Dzieciątkiem w Kotłowie
24. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie
25. Sanktuarium Matki Bożej Miłościwej w Lutyni
26. Sanktuarium Matki Bożej z Dzieciątkiem w Skalmierzycach
27. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Tursku
28. Sanktuarium Matki Bożej z Dzieciątkiem w Żegocinie
29. Sanktuarium Maryjne Ziemi Bralińsko-Kępińskiej na Pólku pod Bralinem

Aby uzyskać opust jubileuszowy należy odbyć pielgrzymkę do kościoła katedralnego lub innego ww. kościoła jubileuszowego oraz spełnić następujące warunki:

– Przystąpić do sakramentu pojednania
– Uczestniczyć w mszy św., lub w innym nabożeństwie albo przeprowadzić krótką prywatną refleksję nad Miłosierdziem Bożym
– Odmówić Wyznanie Wiary oraz modlitwę za Papieża i w intencjach, które nosi On w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.

Wszystkim kapłanom posługującym w tych szczególnych miejscach kultu w Roku Jubileuszowym, a zwłaszcza spowiednikom i wiernym nawiedzającym te kościoły, życzę autentycznego doświadczenia Miłosierdzia Bożego i z serca błogosławię.

+ Edward Janiak
Biskup Kaliski


 

Scroll to Top
Skip to content