Święcenia diakonów

– Nie żałujcie ani serca, ani rozumu dla służby Eucharystii, słowu Bożemu i biednemu człowiekowi. Do tego Pan Was dziś powołuje – mówił ks. biskup Edward Janiak podczas święceń diakonatu w konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim. Święcenia przyjęło 5 alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

W homilii biskup kaliski wskazywał na rodziców, krewnych, wychowawców i kapłanów, dzięki którym kształtowało się powołanie diakonów. – Drodzy Synowie, którzy jedną piątą życia spędziliście w murach kaliskiego seminarium, przypomnijcie sobie, jakie oblicze miał Chrystus, który Was powołał? Czyją miał twarz? Czym Was zauroczył? Dlaczego poszliście za Jego głosem i dlaczego trwacie dziś w prokatedrze? Dziś udzielicie ostatecznej odpowiedzi. Będziecie leżeli krzyżem, gdy prosić będziemy całe niebo, aby łaska Ducha Świętego spłynęła na Was – mówił celebrans.

Podkreślał, że diakon jest sługą słowa Bożego. – Czas życia diakona koncentruje się na słowie. Słowo jest pierwsze, potem sprawy, potem ludzie, potem znajomi, potem własne szczęście. Słowem tym żyje, słowem Pana oddycha. Pozwala się słowu prowadzić. Przyjmuje nakazy słowa. Życie poświęca słowu. Bez słowa Bożego traci tożsamość. Słowo rzeźbi rysy twarzy kapłana. Słowo upodabnia do Mistrza. Przekazując słowo diakon rodzi wiarę, bo wiara jest ze słuchania – zaznaczył ks. biskup Janiak.

Stwierdził, że służba słowu doprowadza do służby ołtarza. – Ołtarz budowany jest dla Pana, a nie dla mnie. Na ołtarzu jest składana ofiara dla Pana, a nie dla mnie. Przy ołtarzu pierwszy jest Pan, a każdy inny sługą. Do służby ołtarzowi Pan żyjący w Kościele żąda świętości, prawości i czystości życia. To nie jest łatwe. Domaga się od sług ołtarza celibatu, bezżenności. Jest to dar złożony Bogu na ołtarzu. Daru się nie odbiera. Daru złożonego Bogu nigdy się nie odbiera. Na tym polega wierność. Dziś złożycie Panu Bogu ten dar. Niech Was Pan Bóg broni przed udawaniem. Jezusa żyjącego w Kościele nie można okłamywać. Z tego ołtarza będziecie brać Eucharystię i karmić wiernym ciałem Jezusa – powiedział kaznodzieja.

Zaznaczył, że służba Panu Jezusowi ma za fundament modlitwę. – Duszą służby diakona, fundamentem przewodnictwa i uczestnictwa w sakramentach pozostaje modlitwa. Bez modlitwy kapłaństwo staje się zawodem, głoszenie słowa – propagandą, posługa ołtarzowi – obowiązkiem, a wierność i celibat – przepisem dyscyplinarnym Kościoła jako instytucji – przekonywał ordynariusz diecezji kaliskiej.

Podczas Eucharystii biskup kaliski Edward Janiak przekazał księżom papieskie odznaczenia. Kapelanami Jego Świątobliwości (prałatami) zostali: ks. kanonik Kazimierz Brdęk, proboszcz parafii pw. św. Anny w Niedźwiedziu, ks. kanonik Henryk Hołoś, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Odolanowie i dziekan dekanatu odolanowskiego, ks. kanonik Bogusław Lamenta, proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim, ks. kanonik Edmund Sieczka, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Chynowej, ks. kanonik Andrzej Walczak, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Hanulinie.

W uroczystości uczestniczyli, m.in. ks. prałat Tomasz Ilski, proboszcz konkatedry, wielu księży, ks. kanonik Jan Grzeszczak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, moderatorzy, wykładowcy, klerycy, krewni diakonów. Uroczystość uświetniła schola seminaryjna.

Nowo wyświęceni diakoni to: Mateusz Kasprzak z parafii pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim, Łukasz Olszewski z parafii pw. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie, Michał Ostafiński z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Sycowie, Mariusz Przybylski z parafii pw. NMP Królowej Aniołów w Kalei, Michał Włodarski z parafii pw. Świętej Rodziny w Kaliszu.


Święcenia diakonów
Scroll to Top
Skip to content