Pożegnanie Kapłanów

W ostatnią niedzielę czerwca podczas Mszy św. o godz. 13.15 Parafianie pożegnali odchodzącego na emeryturę proboszcza – ks. Prał. Tomasza Ilskiego oraz przechodzących na inne placówki Księży Wikariuszy – ks. Mariusza Dąbrowskiego, ks. Aleksandra Nawrockiego i ks. Marka Zbarackiego.

– Wyśmiewany Bóg, bo przekracza wyobrażenia i układankę myśli człowieka. Tym jednak, którzy potrafią zaufać i zawierzyć pozwala doświadczać cudu Bożej miłości. Stoisz po stronie tych, którzy wyśmiewają Boga, czy po stronie tych, którzy wierzą? – mówił w homilii ks. prałat Tomasz Ilski.

Podczas tej Eucharystii ochrzczono pięcioro dzieci, które w ten sposób zostały przyjęte do kościoła. Nowi członkowie kościoła to: Natalia, Wiktoria, Kazimierz, Piotr oraz Julia Ewa.

W ogłoszeniach parafialnych Ks. Proboszcz poinformował o swojej decyzji przejścia na emeryturę– Ksiądz Biskup przychylił się do mojej prośby i wyraził zgodę bym przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Katolickim. Trzech Księży Wikariuszy zostało skierowanych na inne parafie – Swoją pracę duszpasterską w naszej parafii kończy ks. Mariusz Dąbrowski, ks. Aleksander Nawrocki, ks. Marek Zbaracki. Dziękując Wikariuszom powiedział – Księżom Wikariuszom dziękuję za wszelkie dobro, które wnieśli w naszą parafię. Na koniec zwrócił się do Parafian – Szanowni Parafianie, dziękuję Wam. Za Waszą modlitwę, za serdeczne relacje, także za życzliwą krytykę. Dalej będziemy Boga prosić by nasza życiowa wędrówka zakończyła się kiedyś wspólnie radością w niebie.

Po zakończeniu Mszy św. Parafianie i grupy duszpasterskie dziękowały kapłanom za pracę w parafii. Ks. Proboszcz dziękując prosił o modlitwę – Moi kochani, dzięki Wam za wszystko. Jesteście w moim sercu i ja wiem, że dalej będziecie się modlić nie tylko za mnie, ale za wszystkich kapłanów. Potrzeba by kościół w Polsce stawał się jeszcze bardziej silny. Bo siła kościoła w Polsce jest potrzebna jest dla katolików i dla całego świata. Dlatego tak gorąco proszę o modlitwę. I dziękuje Wam za wszystko. Zebrani okazując swoją wdzięczność za posługę kapłanów nagrodzili ich gromkimi brawami.

Nowym proboszczem parafii KONKATEDRALNEJ został ks. kanonik Krzysztof Nojman. Uroczyste powitanie nowego proboszcza nastąpi 4 lipca o godz. 18.30. Do pracy w parafii zostali powołani Księża Wikariusze: ks. Jakub Rachwalski, ks. Paweł Wczesny i ks. Mateusz Setecki.


Pożegnanie Kapłanów

Pożegnanie Kapłanów 2
Skip to content