Kim jestem, co nas łączy, co zachwyca

W czwartek, 3 marca odbyło się spotkanie, podczas którego Parafianie mogli porozmawiać na temat Kościoła, diecezji i parafii. Spotkanie to jeden z etapów trwającego w Kościele synodu, który obywa się pod hasłem „Synod 2021-2023: Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo, misja”.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia programu spotkania. Następnie Parafianie udali się do kaplicy św. Rity, gdzie modlili się, wysłuchali Słowa Bożego oraz adorowali Pana Jezusa. Następnie uczestniczyli w rozmowie, gdzie każdy mógł się odpowiedzieć na przygotowane pytania: kim jestem w Kościele, co nas łączy w Kościele i co nas zachwyca w Kościele. Odnosili się również do spraw dla nich ważnych w parafii. To nie ostatnie spotkanie synodalne w parafii. O kolejnych będziemy informować podczas ogłoszeń parafialnych. Zapraszamy, by włączyć się,  zaangażować się w synod o synodalności.

W niedzielę 10 października 2021 roku Ojciec Święty Franciszek zainaugurował XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi Synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Synod o synodalności potrwa do października 2023 r. Papież pragnie, aby nie był on jednorazowym wydarzeniem, ale procesem i aby w doświadczeniu synodalnym uczestniczyli nie tylko biskupi, ale wszyscy wierni Kościoła katolickiego, ponieważ wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym Ciałem Żyjącego Pana. Synod zatem to podążanie razem wiernych, pasterzy oraz Biskupa Rzymu i wsłuchiwanie się w Ducha Świętego, aby poznać to, co Duch mówi do Kościołów.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Kim jestem, co nas łączy, co zachwyca
Scroll to Top
Skip to content