Spotkanie opłatkowe grup duszpasterskich

W pierwszą niedzielę stycznia, w dużej sali Domu Katolickim odbyło się spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup duszpasterskich działających w parafii.

Na początku spotkania ks. Proboszcz wraz z Wikariuszami powitał wszystkich zebranych. Zaznaczył, że działające w parafii grupy to ok. 200 osób. Następnie dzieci z Bożego Podwórka przedstawiły Jasełka, natomiast Chór parafialny pw. św. Grzegorza zaśpiewał kolędę. Ks. Jakub odczytał fragment Pisma Świętego o narodzeniu Pana Jezusa. Ks. Proboszcz złożył życzenia w imieniu duszpasterzy, po czym wszyscy zebrani przełamali się opłatkiem.

Grupy duszpasterskie uczestniczące w spotkaniu to: Matki i Ojcowie Żywego Różańca, ministranci oraz ich rodzice, Apostolat Maryjny Cudownego Medalika, Oaza Miłości Dwu Serc Jezusa i Maryi, Straż Honorowa NSPJ, Wspólnota Krwi Chrystusa, Franciszkański Zakon Świeckich, Konferencja św. Wincentego a Paulo, Odnowa w Duchu Świętym, Chór Parafialny, Krąg Biblijny, Akcja Katolicka, Młodzież, Kościół Domowy, Rada Parafialna, Redakcja Gazetki Parafialnej, Boże Podwórko, Towarzystwo św. Brata Alberta, Bractwo Więzienne.


Spotkanie opłatkowe grup duszpasterskich