Akolita z Konkatedry

– Akolita jako sługa Eucharystii wszystko podporządkowuje służbie Panu Bogu – mówił Biskup Kaliski Edward Janiak do nowo ustanowionych akolitów diecezji kaliskiej. W Katedrze św. Mikołaja akolitat przyjęło 8 kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Wśród akolitów jest kl. Aleksy Stasiak pochodzący z ostrowskiej Konkatedry.

W homilii ks. biskup Edward Janiak podkreślał, że akolita jako sługa Eucharystii wszystko podporządkowuje służbie Panu Bogu. – Czas studiów jest kształtowaniem postawy zawierzenia, rzeźbieniem swojego umysłu i woli, aby zdolne były do miłowania ołtarza oraz ciała i Krwi Pańskiej spoczywających na ołtarzu. Czas w seminarium jest rozpaleniem umysłu i serca, aby stać się zdolnym do poświęceń, do cierpień, do niewygód, nawet do prześladowań z powodu ołtarza i Eucharystii na nim sprawowanej – wskazywał pasterz diecezji kaliskiej. Biskup przekonywał alumnów, że stawanie się sługą nie może dokonywać się bez znaków zewnętrznych, bez stroju duchownego. Zaznaczył, że akolici stają się nadzwyczajnymi szafarzami Ciała Chrystusa. – Chciałbym, abyście jednej rzeczy nie zapomnieli, że sługami stajemy się w szczerości serca i tylko w szczerości serca. Kto pełnić chce tylko swoją wolę nie potrafi służyć nawet samemu Bogu. Służbę Panu należy poświęcić tylko Jemu. Tę służbę trzeba pokochać, tę służbę trzeba wymodlić, a czasem tę służbę trzeba przecierpieć. Kto tego nie rozumie nigdy nie dorośnie do służenia Eucharystii, nigdy nie będzie mógł stać się prawdziwym akolitą ani diakonem – stwierdził ordynariusz diecezji kaliskiej.

W uroczystości w kaliskiej Katedrze uczestniczyli duszpasterze z parafii konkatedralnej: ks. kanonik Krzysztof Nojman, proboszcz oraz ks. Mateusz Setecki i ks. Jakub Rachwalski, wikariusze.

Akolitat jest dla kleryków etapem przygotowania do święceń diakonatu i prezbiteratu. Akolita może posługiwać przy ołtarzu, w razie potrzeby może też rozdawać wiernym komunię św., a także jako nadzwyczajny szafarz zanosić ją do chorych.


Akolita z Konkatedry
Scroll to Top
Skip to content