W intencji Żołnierzy Wyklętych

– Był czas kiedy kodowano w świadomości Polaków kłamstwa o tych, którzy są naszymi bohaterami. Był czas kiedy to kodowanie kłamstw miało doprowadzić do zapomnienia, unicestwienia tych, którzy walczyli o naszą wolność, którzy walczyli o godność człowieka – mówił w kazaniu ks. prał. Tomasz Ilski na Mszy św. w intencji Żołnierzy Wyklętych. Uroczysta Eucharystia w Konkatedrze była częścią miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

W homilii ks. Tomasz Ilski zaznaczył, że należy dbać o wolność, szukać prawdy i nie zapominać o bohaterach pielęgnując o nich pamięć. – W dalszym ciągu próbuje się manipulować naszym myśleniem, kłamstwem o człowieku. (…) Dziś modlimy się za tych, którzy byli rozstrzeliwani, którzy byli niszczeni, mieli być zapomnieni – mówił koncelebrans. Zwrócił się również do obecnej na Mszy św. młodzieży – Dobrze droga młodzieży (…) że swoje życie chcecie tak mocno wiązać z wyklętymi, z niezłomnymi, dobrze, że chcecie tak jak oni trwać przy wolności.

Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz podziękował za udział w uroczystości, za wspólną modlitwę. Ks. Nojman szczególnie dziękował zebranym młodym ludziom – Dziękuję za udział ludzi młodych z transparentami z sylwetkami Żołnierzy Niezłomnych. Tak trzymać dalej! To jest wyraz patriotyzmu, a więc miłości do Ojczyzny.

Na zakończenie odśpiewano „Boże coś Polskę”.

Wraz z ks. Proboszczem Krzysztofem Nojmanem i ks. prał. Tomaszem Ilskim modlił się ks. Mateusz Setecki.

We Mszy św. uczestniczyli parlamentarzyści, władze miasta i powiatu, poczty sztandarowe oraz młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Kalisza.

Po Eucharystii ulicami miasta przeszedł Marsz Pamięci. Zebrani przeszli pod pomnik przy Rondzie Sybiraków i udali się na Rynek, gdzie odbył się Apel Poległych, który zakończył uroczystości związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.


Homilia ks. prał. Tomasza Ilskiego

Któż z nas nie był synem marnotrawnym? Całe szczęście, że potrafimy odszukiwać, pragnąć godności ludzkiej. I dziś kiedy jesteśmy otoczeni naszymi bohaterami, wyklętymi, jakże nie myśleć o godności człowieka? Był czas kiedy kodowano w świadomości Polaków kłamstwa o tych, którzy są naszą dumą. Był czas, kiedy to kodowanie kłamstw miało doprowadzić do zapomnienia, unicestwienia tych, którzy walczyli o naszą wolność, którzy walczyli o godność człowieka. I dziś, kiedy ci nasi bohaterowie wydobywani są spod ziemia, kiedy przywracane są ich nazwiska, imiona, kiedy próbuje się odnaleźć każdą mogiłę, która kryje jeszcze naszych bohaterów trzeba pytać o nasz sposób myślenia, o naszą świadomość na ile jestem człowiekiem. Bo w dalszym ciągu próbuje się zakodować w naszym myśleniu kłamstwo o człowieku. Próbuje się zakodować kłamstwo o Europie, o świecie. I dziś modlimy się za tych, którzy byli rozstrzeliwani, którzy byli niszczeni, którzy mieli być zapomniani. Wierzymy, że oni są u Boga, bo byli wierni, bo chcieli być wolni i pozostali ludźmi wolnymi. Ale niech ta spuścizna naszych bohaterów będzie dla nas zobowiązaniem, by godnie żyć. I dobrze droga młodzieży, że chcecie być biało – czerwoni, dobrze, że swoje życie chcecie tak mocno wiązać z wyklętymi, z niezłomnymi. Dobrze, że chcecie tak jak oni trwać przy wartościach. I oby nie było wśród Was tych, którzy będą pędzić do Brukseli, by sprzedawać naszą Ojczyznę. Oby nie było wśród Was tych, którzy będą chcieli zakodować kłamstwo w naszym życiu, ale oby było wśród Was jak najwięcej ludzi odważnych, którzy będą walczyć o wolność człowieka. Bo bardzo łatwo jest wyjść dziś na ulice i protestować, wołać niby o prawo, jakie prawo? Czy Ci, którzy wychodzą na ulice, polskie ulice domagają się prawa do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci? Czy też zgadzają się na prawo na mordowanie nienarodzonych dzieci, wyklętych dzieci? Jeżeli nie zrozumiemy czym jest prawda, czym jest prawo to zmarnujemy własne życie. I tzw. Prawo europejskie przyczyni się do unicestwienia Europy. Jeżeli nie wrócimy do początków stworzenia Unii Europejskiej, jeżeli nie wrócimy do idei przekazanej nam przez ojców Unii Europejskiej, oni tak wyraźnie mówili, że Europa powinna opierać się na fundamentach chrześcijańskich, zrezygnowanie z tych fundamentów jest jednoznaczne ze zgodą na unicestwienie samego siebie. Niech więc Ci wyklęci będą dla nas i dumą i zadaniem, by godnie żyć, by być człowiekiem. I oby nigdy nikt z nas nie pozwolił, aby w naszych sercach i w naszych umysłach zakodowane było kłamstwo, nienawiść! Bo robi się wszystko, aby Polak znienawidził Polaka. I jakże tu nie stanąć obok ks. Jerzego Popiełuszki, który tak często odwoływał się do św. Pawła, i tak wyraźnie mówił: „nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Bądź człowiekiem, bądź Polakiem!!!


W intencji Żołnierzy Wyklętych
Skip to content