Pożegnanie ks. Krzysztofa Raja

W ostatnią niedzielę czerwca w Konkatedrze żegnamy ks. wikariusza Krzysztofa Raja, który po dwóch latach pracy w parafii decyzją Ordynariusza Diecezji Kaliskiej przechodzi na nową placówkę. Podczas Mszy św. o godz. 9.30 ks. Proboszcz wraz z Parafianami dziękowali za miniony czas oraz modlili się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Krzysztofa na nowej parafii.

– Życzymy tobie wiele sukcesów duszpasterskich w nowej parafii i we wszystkich zadaniach, do których ks. Biskup cię posyła – mówił ks. Proboszcz Adam Kosmała.

– Dziękujemy za Księdza trud, posługę sakramentalną, obecność, za każde twoje dobre słowo – powiedzieli przedstawiciele ministrantów.

Podziękowania złożyli również przedstawiciele Kręgu Biblijnego, którego ks. Krzysztof był opiekunem. – Dziękujemy za wspólne rozważania Słowa Bożego i wskazywanie drogi jak żyć tym Słowem, aby ono było żywe każdego dnia w naszym życiu. Dziękujemy za wspólną modlitwę, za wspólne rozmowy, szczególnie na trudne tematy, od których nie uciekałeś.

– Życzymy wytrwałości oraz otwartych serc nowych parafian. Niech Bóg obdarza cię błogosławieństwem oraz obfitymi łaskami w dalszej posłudze – życzyli Ojcowie i Matki Różańcowi.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, której ks. Krzysztof był opiekunem w pierwszym roku, dziękowali za konferencje i poświęcony czas. – Na nowym miejscu, w nowej parafii, życzymy by wzorem dla Księdza był św. Jan Maria Vianney.

– Pan Bóg nas stawia w życiu, abyśmy się wzajemnie ubogacali. Pan Bóg jest obecny w naszym życiu, aby nas kierować – mówił ks. Krzysztof wskazując, że nie ma przypadków w życiu, a Pan Bóg poprzez różne „przypadki” doprowadził każdego do dnia dzisiejszego. Kapłan dziękował za życzliwość i pomoc, której doznał przez te dwa lata posługi w parafii, pomimo licznych obowiązków związanych ze studiami oraz pracą na rzecz diecezji. – Zapewniam was o swojej modlitwie i o tą modlitwę w mojej intencji bardzo proszę – zakończył ks. Raj.

Ks. Krzysztof Raj, decyzją biskupa Kaliskiego ks. Damiana Bryla z dniem 1 sierpnia został mianowany proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kowalewie.


Pożegnanie ks. Krzysztofa Raja
Zmiany personalne
Scroll to Top
Skip to content