Wielki Piątek

Wielki Piątek w Konkatedrze została odprawiona Liturgia Męki Pańskiej pod przewodnictwem ks. Mateusza Seteckiego. 

Celebrans z asystą wszedł do kościoła w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżał krzyżem, a po modlitwie wstępnej odczytane zostało proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie odczytany został opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Homilię wygłosił ks. Mateusz. Po homilii w uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż został wniesiony przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłaniał ramiona Krzyża i śpiewając trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadali: „Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii Krzyż został umieszczony w nawie główniej w widocznym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża, z ciemnicy został przyniesiony Najświętszy Sakrament i wiernym udzielono Komunii.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Przy grobie umieszczono Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Adoracja trwa w Wielki Piątek do godz. 22 oraz w Wielką Sobotę do Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego.

Uroczystość była transmitowana przez telewizję DOMJOZEFA.TV

Zobacz również: Wielka SobotaWielki Czwartek


Wielki Piątek 2016

 

Scroll to Top
Skip to content