Wielka Sobota

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Wielkanoc jest największym świętem liturgicznym w roku, kiedy chrześcijanie obchodzą Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Konkatedrze o godz. 21.00 odprawiona została liturgia światła, której przewodniczył ks. Proboszcz Krzysztof Nojman.

Na zewnątrz kościoła, ks. Proboszcz poświęcił ogień, od którego następnie zapalono Paschał – wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale został wyżłobiony znak krzyża, przy wypowiedzeniu słów: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieszczono również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę.

Paschał został wniesiony do okrytej mrokiem świątyni. Wierni zapalali od Paschału swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – Exultet, która zaczyna się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

Tej nocy powrócił po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew „Alleluja”. Celebrans dokonał poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Wszyscy wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wigilia Paschalna zakończyła się Eucharystią, po której Ks. Proboszcz dziękował Parafianom i Gościom za bardzo liczny udział w Triduum Paschalnym. Po Eucharystii wyruszyła procesja rezurekcyjna wokół kościoła.

Zobacz również: Wielki PiątekWielki Czwartek


Wielka Sobota 2016
Skip to content