Maraton „Miłosierdzia”

W niedzielne popołudnie w Konkatedrze odbył się Maraton „Miłosierdzia”. Podczas tego maratonu czytany był „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

Maraton rozpoczął się punktualnie o godz. 15 od odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia. W słowie wstępu Ks. Proboszcz Krzysztof Nojman mówił – Kończymy Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia Bożego. Ten rok to był czas, w którym mieliśmy po raz kolejny w naszym życiu poznać, doświadczyć jak niezgłębione jest Miłosierdzie Boga: jego miłość miłosierna do człowieka, do każdego z nas. Dzisiaj uwielbiając Boże Miłosierdzie chcemy wsłuchiwać się w słowa Jezusa, które zostały przekazane nam ludziom, całemu światu poprzez św. siostrę Faustynę Kowalską. To, co Jezus jej mówił, objawiał, ukazywał zarazem kazał jej zapisywać. Wspominając o obrazie, który kazał jej namalować z tym znanym hasłem: „Jezu, ufam Tobie”. Chciejmy dzisiaj, choć trochę wsłuchać się w te słowa, które poprzez św. s. Faustynę Pan Jezus także kieruje do nas – zakończył ks. Proboszcz i rozpoczął czytanie „Dzienniczka”.

Maraton poprowadził ks. Dariusz Kuliński, a swój udział w czytaniu „Dzienniczka” mieli kapłani, ministranci oraz Parafianie.

W transepcie kościoła po lewej stronie została zorganizowana wystawa fotograficzna „Śladami świętej Siostry Faustyny” z fotografiami p. Macieja Maślińskiego przedstawiającymi miejsca związane ze Świętą.

„Dzienniczek” napisany jest w formie pamiętnika. Powstał w ostatnich czterech latach życia św. Siostry Faustyny. Ukazuje on obraz zjednoczenia jej duszy z Bogiem oraz głębię życia duchowego. Pan obdarzył siostrę Faustynę wielkimi łaskami: darem kontemplacji, głębokiego poznania tajemnicy miłosierdzia Bożego, wizjami, objawieniami, ukrytymi stygmatami, darem proroctwa i czytania w duszach ludzkich, a także, rzadko spotykanym, darem mistycznych zaślubin.

Św. Siostra Faustyna Kowalska jest „darem Boga dla naszych czasów”, wielkim mistykiem, mistrzynią życia duchowego, prorokiem, który przypomniał biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wzywa do głoszenia jej światu świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.

Wybrane Słowa Pana Jezusa z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny:

„PRAGNĘ, ABY CAŁY ŚWIAT POZNAŁ MIŁOSIERDZIE MOJE” (Dz. 687).

„PRZEZ OBRAZ TEN UDZIELAĆ BĘDĘ WIELE ŁASK, A PRZEZ TO NIECH MA PRZYSTĘP WSZELKA DUSZA DO NIEGO” (Dz. 570).

„GDY TĘ KORONKĘ PRZY KONAJĄCYCH ODMAWIAĆ BĘDĄ, STANĘ POMIĘDZY OJCEM, A DUSZĄ KONAJĄCĄ NIE JAKO SĘDZIA SPRAWIEDLIWY, ALE JAKO ZBAWICIEL MIŁOSIERNY” (DZ. 1541).

Tekst i zdjęcia: JR


(kolejne zdjęcia ładują się podczas przewijania strony)

Maraton „Miłosierdzia”
Scroll to Top
Skip to content