Święto Niepodległości

– Chcemy modlić się za sprawujących władzę na różnych szczeblach o ducha mądrości, roztropność, uczciwość za rządzących naszą Ojczyzną, za rządzących naszym Miastem. Chcemy wypraszać dla wszystkich Polaków łaski patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny. Chciejmy, może właśnie dzisiaj, odpowiedzieć w naszych sercach na pytanie czy i jak kocham moją Ojczyznę, która dana jest mi przez Boga, jako miejsce, gdzie realizuje się moje zadanie – mówił ks. Proboszcz Krzysztof Nojman na początku Mszy św. odprawionej w Konkatedrze w intencji Ojczyzny i Miasta w 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W homilii Proboszcz Konkatedry nawiązywał do słów wypowiedzianych podczas pielgrzymek Ojca Świętego, św. Jana Pawła II do Ojczyzny. – Był rok 1991, czwarta pielgrzymka Ojca Świętego do Polski. Wtedy, w tamtych czasach, Polacy jakby zachłysnęli się odzyskaniem wolności, a odzyskali ją zaledwie kilka lat wcześniej. Okazało się wówczas, że wcale nie jest prostą sprawą korzystać z daru wolności. Zapomniano, że wolność nie polega na samowoli, zapomniano, że wolność jest przede wszystkim zadaniem, co wiąże się z odpowiedzialnością za siebie, za innych, także za Ojczyznę – mówił ks. Nojman. Przypominał, że wówczas Papież na spotkaniach z rodakami mówił o drodze Polski do wolności rozważając dekalog dany przez Boga. – Jan Paweł II (…) dokładnie analizuje podczas spotkań z tysiącami wiernych, dokładnie analizuje i ukazuje tę wielką mądrość ukrytą w dekalogu i tłumaczy, że przykazania dane przez Boga nie ograniczają wolności człowieka, ale czynią ją prawdziwie wolną, bo człowiek wtedy staje w prawdzie wobec siebie, wobec Boga, wobec drugiego człowieka. Ks. Proboszcz wskazywał, że nasi przodkowie nie zastanawiali się nad tym jak powinna wyglądać miłość do Ojczyzny. Podkreślał, że było to dla nich oczywiste, że Ojczyzna jest jedną z najważniejszych wartości i przez to byli gotów oddać za nią życie.

Kapłan przywołał również obraz Ojca Świętego, który przylatywał do Polski. – Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II przybywał do naszej Ojczyzny pierwszym słowem, które wypowiadał w milczeniu i na klęcząco był pocałunek ziemi, Ojczystej ziemi. Ten gest, ten pocałunek Ojczystej ziemi miał dla naszego Papieża sens szczególny. Jest to jakby, mówił Ojciec Święty: „Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma (…) dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”.

Ks. Krzysztof Nojman mocno podkreślił, czym jest Ojczyzna – Moi drodzy, musimy pamiętać, że Ojczyzna jest rzeczywistością, którą nie da się niczym zastąpić. Podobnie jak naród czy rodzinę. Wielu Polaków przez lata, wieki, walczyło o ducha zachowania tożsamości, o zachowanie duchowej wolności, aby w ludziach nie ustał ten ruch dążenia do prawdy, do wolności. Wielu Polaków poświęciło tej sprawie swoje talenty, siły, wytężoną pracę. Wielu zapłaciło za wolność Ojczyzny najwyższą cenę, przelewając krew i oddając życie na kolejnych powstaniach czy na różnych frontach wojennych. Przywołał również nauki ks. Piotra Skargi zawarte w „Kazaniach Sejmowych” – Bez Chrystusa, bez Boga nie da się zrozumieć polskiego narodu, jego dziejów, naszej Ojczyzny.  „Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus”.

Proboszcz Ostrowskiej Konkatedry rozważał, w jaki sposób dziś można wołać o szczęście i pomyślność dla Ojczyzny. Odpowiedzi szukał w słowach św. Jana Pawła II. – Może wystarczy iść po śladach naszych przodków. Jan Paweł II mówił „Trzeba iść po śladach tego, czym — a raczej kim — na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi.  I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy Go wyznawali wiarą Kościoła. Ale także i dla tych, pozornie stojących opodal, poza Kościołem. Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się”. Na zakończenie homilii ks. Krzysztof Nojman zachęcał, byśmy kochali Ojczyznę i bliźniego. – Bądźmy, zatem ludźmi odpowiedzialnymi za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. Wznośmy naszą modlitwę za Ojczyznę, ale pamiętajmy także o tej małej Ojczyźnie, w której jesteśmy, w którym żyjemy, jesteśmy zakorzenieni, pamiętajmy o naszym Mieście o naszej wspólnocie. Bądźmy odpowiedzialnymi obywatelami, bądźmy odpowiedzialnymi mieszkańcami. I wszyscy, na czele ze sprawującymi władzę i w Ojczyźnie i w naszym Mieście, starajmy się poprzez swoją pracę, uczciwość, rozwój, kulturę pomnażać dobro Ojczyny, dobro naszego Miasta.

Wspólnie z ks. Proboszczem Krzysztofem Nojmanem modlił się ks. infułat Tadeusz Szmyt, ks. prałat Tomasz Ilski, ks. prałat Zbigniew Cieślak – kanclerz kurii diecezjalnej i proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski, ks. kanonik Maciej Wyzujak – proboszcz parafii pw. Ducha Św.

Na Mszy św. obecni byli parlamentarzyści ziemi ostrowskiej – senator Łukasz Mikołajczyk, poseł Tomasz Ławniczak oraz Jarosław Urbaniak, wicewojewoda wielkopolska Marlena Maląg, Prezydent Miasta Beata Klimek z zastępcami, Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Herwich z wiceprzewodniczącymi, Starosta Ostrowski Paweł Rajski z zastępcą, Przewodniczący Rady Powiatowej Andrzej Leraczyk z wiceprzewodniczącymi, honorowi obywatele miasta, radni miejscy i powiatowi, delegacje z gmin, delegacje służb wojskowych, policji, straży, kombatantów, harcerzy i uczniów szkół. Mszę św. uświetnił chór męski ECHO pod dyr. Andrzeja Ryłki oraz Ostrowska Orkiestra Koncertowa pod dyr. Mariana Sikorskiego.

Na zakończenie Mszy św. zaśpiewano „Boże, coś Polskę”.

Po wyjściu z kościoła, z okazji wspomnienia św. Marcina, na wiernych czekały rogale marcińskie.

Po Eucharystii w dużej sali Domu Katolickiego odbyło się „Patriotyczne Śpiewanie”, czyli śpiew pieśni patriotycznych prowadzony przez harcerzy.

Tekst i zdjęcia: JR


(kolejne zdjęcia ładują się podczas przewijania strony)

Święto Niepodległości 2017
Scroll to Top
Skip to content