Liturgia Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego

Jezus zmartwychwstał! Alleluja, Alleluja!  Po zmroku w Konkatedrze podczas Liturgii Wigilii Paschalnej Proboszcz ks. kan. Krzysztof Nojman ogłosił zwycięstwo Boga nad śmiercią, Boga nad szatanem. Rozpoczął się okres Wielkanocny.

Wielkosobotnia uroczystość rozpoczęła się od liturgii światła. Przed wejściem do Konkatedry rozpalony został ogień, od którego po błogosławieństwie został zapalony Paschał – symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale ks. Proboszcz wyżłobił znak krzyża, wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieścił na nim również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę.

W procesji do okrytej mrokiem świątyni został wniesiony Paschał, od którego wierni odpalali swoje świece. Ciemność została wyparta blaskiem jaśniejącego światła. Po dojściu kapłana do prezbiterium i wypowiedzeniu po raz trzeci słów: „Światło Chrystusa. W. Bogu niech będą dzięki” w świątyni zapalono oświetlenie. Zwieńczeniem obrzędu światła była uroczysta pieśń Pochwała Paschału – Exultet, która zaczyna się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

Rozbudowana liturgia słowa  to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

W homilii ks. Krzysztof Nojman nawiązał do głazu, kamienia, którym został zakryty grób Zbawiciela. Porównał kamień do człowieka – Kamienie mają w sobie coś niezwykłego. Są niezmienne przez wieki. Mają w sobie jakiś spokój, trwałość ale i chłód, niedostępność. Czym się różnią od człowieka? Kamień nie ma marzeń. A w czym są podobne do człowieka – potrafią ranić boleśnie i głęboko – powiedział Proboszcz. Podkreślił, że tak jak dwa tysiące lat temu, tak i teraz są ludzie, którzy byli przeciwko Jezusowi. Kapłan zaznaczył, że Boga ma każdy w sercu nawet pomimo grzechów, Bóg zawsze z nami pozostaje – Kiedy ubabram się grzechami, gdy jestem skostniały, kiedy w tym sercu nie ma już modlitwy, pacierza, życie jest bez przykazań, gdy sumienie już nie rozróżnia dobra od zła, kiedy nic mi nie wyrzuca, kiedy nic nierobie sobie z moralności z Boga, z Kościoła. Co wtedy? Wtedy Bóg nie opuści człowieka. Bo jak mówi prorok Izajasz: „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość Boga nie odstąpi od człowieka”  – powiedział celebrans. Proboszcz Ostrowskiej Konkatedry przypomniał ile wysiłku trzeba włożyć w pokonanie grzechu – Wtedy musi we mnie obumrzeć to co jest grzechem, co jest moją słabością, moją wadą. Musi obumrzeć we mnie egoizm, pragnienie posiadania, pragnienie urządzania sobie wygodnego gniazdka na tej ziemi. A każdy z nas wie, ile wówczas trzeba włożyć w to wszystko wysiłku. Ile nieraz jest pozorów, aby pokonać swój grzech, swoją słabość. Ile jest nieraz cierpienia. W swoim kazaniu, ks. kan. Krzysztof Nojman nawiązał do słów z Grobu Pańskiego – A jak mówi św. Ojciec Pio to, co możemy przeczytać w Grobie Pańskim: „Życie nie jest niczym innym, jak tylko wiecznym zmaganiem się z sobą samym i nie zakwita inaczej, jak tylko za cenę cierpienia”. Jezus żyje, zmartwychwstał. Jego śmierć nie była porażką, ale stała się zwycięstwem. Jezus pokazał jak żyć, by życie każdego człowieka, który pójdzie Jego śladami miało sens i wartość. Chrystus zmartwychwstał abyśmy uwierzyli, że prawdziwa miłość jest zawsze możliwa. Można ją ranić, ale nie można zabić – stwierdził kapłan.

Przy chrzcielnicy odśpiewana została Litania do Wszystkich Świętych, która poprzedziła poświęcenia wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych wyrzekając się grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wigilia Paschalna zakończyła się Eucharystią. Na zakończenie Mszy św. ks. Proboszcz złożył Parafianom i Gościom życzenia – Z okazji świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Niech Chrystus zmartwychwstały napełni serce każdego z nas swoim pokojem i radością. Starajmy się ten pokój, radość także nieść innym ludziom, tam gdzie przebywamy w naszych domach, naszych rodzinach, środowiskach pracy. Wszystkim życzymy Szczęść Boże!

Zakończeniem uroczystości liturgii Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego procesja rezurekcyjna wokół Konkatedry.

Razem z ks. Proboszczem Krzysztofem Nojmanem modlił się ks. prał. Tomasz Ilski, ks. Eugeniusz Krawczyk, ks. Paweł Wczesny i ks. Dariusz Kuliński.

W obrzędach Triduum Paschalnego uczestniczył chór parafialny pw. św. Grzegorza pod dyr. Magdaleny Nowickiej.

Tekst i zdjęcia: JR


(kolejne zdjęcia ładują się podczas przewijania strony)

Liturgia Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego
Skip to content