Bóg jako Miłosierny Samarytanin [DKK 2018]

W drugim dniu Dni Kultury Katolickiej w Forum Synagoga wykład pt. „BÓG JAKO MIŁOSIERNY SAMARYTANIN” wygłosił ks. prof. dr. hab. Bogdan Ferdek z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

„Jeśli Bóg jest taki miłosierny i wszechmogący, to dlaczego nie chce pomagać tym biednym, zagubionym i samotnym? Błagałem go o pomoc, ale nie pomógł, więc przestałem w Niego wierzyć. Może jeszcze pomaga bogaczom. Przestałem wierzyć w takiego Boga”. Tak często słychać dziś podobne słowa. Zarzucamy Bogu bardzo wiele  – zło, choroby, cierpienia, wojny, śmierć. Czynimy Boga odpowiedzialnym za wszystkie niepowodzenia i porażki. Jednak czy rzeczywiście to jest nasz Bóg? Czy w takiego Boga wierzymy? A może się mylimy i jest zupełnie inaczej? Nad tym rozprawiał ks. prof. Ferdek.

Ksiądz Profesor odpowiadał również na pytania publiczności.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji wykładu, który był transmitowany na żywo przez telewizję domjozefa.tv.

Program Dni Kultury Katolickiej dostępny jest tutaj. Wstęp na wszystkie wydarzenia WOLNY. W programie DKK 2018 jeszcze: promocja reprodukcji Wspomnień z Kulturkampfu ks. Śmigielskiego (czwartek, 10 maja), koncert zespołu DOBRE LUDZIE (niedziela, 13 maja), promocja tomiku poezji Wojciecha Gawłowskiego (piątek, 18 maja). Zapraszamy!

Tekst i zdjęcia: JR


Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, urodzony 22 czerwca 1956 roku w Ozimku. W czasie studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego wyróżniony III nagrodą za pracę nadesłaną na konkurs ogłoszony w ramach Nagrody Pokojowej 1978 im. Maksymiliana Kolbego-Reinholda Schneidera na temat: O. Maksymilian Kolbe, Reinhold Schneider i Dietrich Bonhoeffer – jako krzewiciele pokoju w służbie chrześcijańskiego sumienia (Lublin 11. 06. 1978). Studia filozoficzno-teologiczne zostały uwieńczone w 1981 roku magisterium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy: Kategoria przyszłości w polskiej literaturze filozoficzno-teologicznej. Po ukończeniu studiów i przyjęciu święceń kapłańskich w 1981 roku  wyróżniony II nagrodą za pracę nadesłaną na konkurs ogłoszony w ramach Nagrody Pokojowej 1982 im. Maksymiliana Kolbego-Reinholda Schneidera na temat: O Miłosierdziu Bożym i sprawiedliwości ludzi. (Lublin 26. 03. 1983).

Studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu zostały uwieńczone w 1987 roku doktoratem na podstawie pracy: Pojęcie „przyszłości” i „kairosu” we współczesnej teologii. Od 1992 praca na PWT we Wrocławiu przy Katedrze Eklezjologii na stanowisku adiunkta. 27 maja 1998 roku kolokwium habilitacyjne w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną: Sekty i nowe ruchy religijne jako problem teologiczny.

1 października 2001 nominacja na stanowisko profesora nadzwyczajnego PWT. 28 stycznia 2007 roku wykonanie aktu nadania tytułu profesora na podstawie uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 października 2006 r. o przedstawieniu kandydata do tytułu profesora.

Członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Dogmatyków oraz członek zarządu Sekcji Polskiej Towarzystwa Bonhoefferowskiego.

Ważniejsze publikacje

  • Sekty i nowe ruchy religijne jako problem teologiczny (1997)
  • Sekty i nowe ruchy religijne (1998)
  • Teologiczna futurologia : „Daję wam przyszłość, jakiej oczekujecie” (Jr 29, 11) (2001)
  • Eschatologia Taboru : reinterpretacja eschatologii w świetle misterium Przemienienia Pańskiego (2005)
  • Nasza siostra – córą i matką Pana : mariologia jako przestrzeń syntezy dogmatyki (2007)
  • Duch Boży nad wodami Renu : refleksje nad ścieżkami nadreńskiej pneumatologii (2010)

Bóg jako Miłosierny Samarytanin - DKK 2018
Scroll to Top
Skip to content