Betlejemskie Światło Pokoju w Konkatedrze

Na trzy dni przed Wigilią Bożego Narodzenia do Konkatedry dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Tradycyjnie do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego oraz parafian światło przynieśli harcerze. – Radujemy się przyniesienia światełka z Betlejem. Bêṯ Leḥem – „Dom Chleba”. Piękny znak jedności Kościoła, piękny znak obecności Tego, który przychodzi, aby oświetlić nasze życie. Czwarta niedziela adwentu, a za moment już ten czas Bożego Narodzenia. Dziękujemy harcerzom za to, że zawsze są gotowi by czuwać. Miejmy serca otwarte na przychodzącego Boga w świetle miłości do drugiego człowieka, abyśmy mieli światło, które rozświetla ciemności w naszych dobrych uczynkach – mówił ks. Paweł Wczesny.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Światełko betlejemskie każdy może zabrać ze sobą do domu – wystarczy odpalić płomień od znajdującej się obok ołtarza św. Andrzeja Apostoła świecy.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Betlejemskie Światło Pokoju w Konkatedrze 2019
Scroll to Top
Skip to content