Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę 1 marca w Konkatedrze odprawiona została Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych. Eucharystii przewodniczył ks. Proboszcz Krzysztof Nojman, z którym modlił się ks. prał. Tomasz Ilski, ks. Paweł Wczesny i ks. Artur Filipiak.

Po raz dziesiąty w całym kraju obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Ostrowie zorganizowano, m. im. żywy Znak Polski Walczącej, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, składanie wieńców i kwiatów pod tablicami pamiątkowymi.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Historia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych związana jest z uchwałą podjętą przez Sejm RP w 2001 roku, kiedy to uznano „zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski”. W ten sposób chciano oddać hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji „Wolność i Niezawisłość”. W kolejnych latach organizacje kombatanckie zwróciły się o ustalenie 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. W 2010 r. podpisana została ustawa, która ustanowiła nowe święto państwowe – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Scroll to Top
Skip to content