Uroczystość pogrzebowa ks. prał. Alfreda Mąki

W środowy wieczór, do kościoła parafialnego św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim, wprowadzone zostało ciało zmarłego w niedzielę 14 marca wieloletniego proboszcza ks. prałata Alfreda Mąki. Odprawiona została Msza św. w intencji zmarłego pod przewodnictwem obecnego proboszcza ks. kan. Krzysztofa Nojmana, podczas której homilię wygłosił ks. prał. Tomasz Ilski.

Ciało zmarłego kapłana wprowadzone zostało do kościoła w asyście sztandarów i duchownych.

Homilię wygłosił ks. prałat Tomasz Ilski, następca śp. ks. Mąki, proboszcz ostrowskiej konkatedry w latach 2007-2015. Kapłan przypomniał czas, w którym ks. Alfred objął parafię św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie. – To był wyjątkowy czas, czas solidarności. 1981 rok, rok pełen euforii, wyzwalania się z macek komunistycznych, poszukiwanie wartości, czas pełen nadziei. Wtedy do naszej parafii przybył ksiądz prałat Alfred. Ale wkrótce 13 grudnia stan wojenny. Około 200 Polaków, tych, którzy walczyli o wolność zostało internowanych w naszym więzieniu – zauważył kapłan, wskazując, że wówczas ks. Mąka wiedział, że przy osadzonych jest jego miejsce, że musi wzmacniać ich na duchu, krzewić nadzieję i zawierzyć Panu Bogu. Przypomniał również, że zmarły był współorganizatorem rokrocznie odbywającego się koncertu kolęd w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego. – On był współorganizatorem koncertu kolęd. Chór Nauczycielski tu śpiewał kolędy. Przed każdą kolędą komentarz księdza prałata, a to wszystko zaczęło się kolędą „Bóg się rodzi moc truchleje”. I te komentarze to nie tylko rozszyfrowywanie treści, które niosły za sobą kolędy, ale to przekazywanie miłości do Boga, do człowieka, do Ojczyzny – mówił ks. Ilski.

Ks. Tomasz podkreślał, że ks. Prałat Mąka zawsze wychodził w kierunku człowieka i nie zamykał swego serca dla nikogo. Wspomniał o jego miłości do gór. – Pamiętam jak już był na emeryturze, jak sam o sobie mówił, że jest w sędziwym Symeonem, lubił to określenie. Symeon, który brał w swoje ręce Chrystusa, wielbił Boga i cieszył się tą mocą miłości. Wtedy jak sam twierdził ja stary Symeon wszedłem jeszcze na Rysy. Może ludzie, którzy kochają góry w szczególny sposób tam odnajdują wolność, odnajdują Boga, odnajdują moc by służyć innym. Wspinać się ku szczytom do nieba – powiedział ks. Ilski. Zaznaczył, że kapłani w życiu mają wiele oznak Bożej miłości, a dla każdego proboszcza wyjątkowe są trzy spotkania z parafią. – Pierwsze spotkanie to wtedy, kiedy rozpoczyna się proboszczowanie w danej parafii, się wkracza w życie parafii. Drugi taki wyjątkowy moment to wtedy, kiedy trzeba się w jakiejś mierze z tą parafią pożegnać, bo albo się przechodzi do innej parafii, albo też się przechodzi na emeryturę. Ale jest to też ważne i czasami nie takie łatwe pożegnanie ze swoją parafią, którą się kocha. Trzeci moment to moment tej chwili. Ostatnie, milczące, a może nie milczące kazanie naszego brata księdza Alfreda. Bo odszukujemy jego myśli, odszukujemy jego życie, Panu Bogu za to dziękujemy – mówił ks. prałat Ilski. Na zakończenie dodał – Jestem pewien, że śp. ksiądz Prałat z Wincentym Polem, gdzieś tam w niebie, wpatrują się w Dolinę Kościeliską i w ten krzyż z napisem „I nic nad Boga”. Niech nasz zmarły ksiądz Prałat wstawia się u Pana Boga za nami, abyśmy nie mieli prostackiego myślenia, aby nasze myśli były myślami prawymi i żeby nasze życie było godnym życiem, żebyśmy przypominali sobie, że nic nad Boga.

W czwartek o godz. 10.30 w Konkatedrze odmówiony zostanie różaniec, o godz. 11.00 odprawiona zostanie Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Damiana Bryla, po której nastąpi pogrzeb na cmentarzu parafialnym przy ul. Limanowskiego.

Śp. Ks. Prałat Alfred Mąka urodził się 14 lipca 1930 r. w Mierucinie k/Mogilna (woj. kujawsko-pomorskie). Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1955 r. w poznańskiej Farze. W latach 1955-1960 był wikariuszem w parafii św. Trójcy w Stęszewie, następnie przez 3 lata (1960-1963) w parafii św. Marcina w Poznaniu. W latach 1963-1981 proboszcz parafii Dąbcze k. Leszna Wlkp. W roku 1981 został skierowany do parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie był proboszczem przez 26 lat. 1 lipca 2007 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Był dziekanem dekanatu ostrowskiego pierwszego, członkiem Rady Kapłańskiej, członkiem Kolegium Konsultorów Diecezji Kaliskiej, diecezjalnym kapelanem więziennictwa, wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Pełnił funkcję osobistego duszpasterza papieskiego, prepozyta ostrowskiej kapituły konkatedralnej, kapelana Bractwa Kurkowego. Dał się poznać jako wspaniały historyk, pisarz i regionalista. Spod jego ręki wyszedł cykl publikacji o historii ostrowskich kościołów (Pierwszy drewniany kościół w Ostrowie Wielkopolskim (1404–1781)Drugi drewniany kościół w Ostrowie Wielkopolskim (1781–1906)Zawiłe dzieje przygotowań do budowy trzeciego kościoła w Ostrowie Wielkopolskim), liczne artykuły i tłumaczenia dokumentów z języka łacińskiego. Z inicjatywy ks. Prałata został przeprowadzony generalny remont Konkatedry. To dzięki jego staraniom został powiększony cmentarz przy ul. Limanowskiego. Ksiądz Prałat Alfred Mąka wygłaszał kazania z okazji narodowych uroczystości patriotyczno-religijnych 3 maja czy 11 listopada. Był jednym z głównych inicjatorów akcji odbudowy pomnika ks. Kardynała M. Ledóchowskiego. Aktywnie wspierał ruch „Solidarnościowy” na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W okresie stanu wojennego kapelan więzienny na terenie Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, w którym przetrzymywano 200 działaczy związkowych. Na szczególne uznanie zasługuje postawa podczas strajku głodowego na terenie Aresztu Śledczego, gdzie prowadził nauki rekolekcyjne. Był również członkiem Komisji Historycznej Diecezji Kaliskiej związanej z lustracją kapelanów Diecezji Kaliskiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 2011 roku został uhonorowany Medalem Republiki Ostrowskiej. W 2019 r. postanowieniem Prezydenta RP został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Zmarł 14 marca 2021 r. w Ostrowie Wielkopolskim.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Uroczystość pogrzebowa ks. prał. Alfreda Mąki
Scroll to Top
Skip to content