Wprowadzenie na urząd proboszcza

Ks. kan. Adam Kosmała w obecności biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej Łukasza Buzuna został uroczyście wprowadzony na urząd proboszcza parafii Konkatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. –  Życzymy ks. Adamowi, żeby za wstawiennictwem św. Stanisława miał odwagę i siłę dawać świadectwo o Chrystusie, który jest dobrym pasterzem, żeby przewodniczył dobrze tutejszej wspólnocie parafialnej – mówił w homilii bp Łukasz Buzun.

Na początku Eucharystii dekret ustanawiający ks. Adama Kosmały proboszczem parafii odczytał ks. prał. Zbigniew Cieślak, wikariusz biskupi, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wlkp. – Niniejszym, na podstawie kan. 523 KPK oraz pisemnie wyrażonej zgody, ustanawiam Księdza z dniem 5 maja 2021 roku Proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wielkopolskim, w dekanacie ostrowskim pierwszym – czytał ks. Zbigniew.

Homilię wygłosił bp Łukasz Buzun, w której podkreślał, że nieodzowną częścią życia wierzących są sakramenty. Wskazywał na Trójcę Świętą, z której każda ma własny sposób działania poczynając od Boga Ojca, Syna Bożego do Ducha Świętego.

– Bóg dla każdego z nas jest Ojcem. Wiemy, jaki w tym świecie, przeżywamy kryzys ojcostwa. A jest to bardzo ważna rola w naszym życiu. Rola ojca, jednocześnie wprowadzająca w jakiś sposób w tajemnice Boga, który jest Ojcem – mówił biskup. Zachęcał do modlitwy o owoce Ducha Świętego, które w życiu codziennym są potrzebne. – Może za mało się modlimy do Ducha Świętego, może za mało też prosimy o dary Ducha Świętego i ich rozwój w naszym życiu. Wydaje mi się, że za mało zwracamy uwagę na owoce Ducha Świętego – mówił biskup podkreślając, że w życiu wielokrotnie ich doświadczamy. Wskazywał, że Duch Święty ma dostęp do naszej duszy.

Biskup Łukasz podkreślał, że czas pandemii pokazał jak ważne w życiu są relacje. Zaznaczył, że są one niezbędne w życiu człowieka podobnie jak relacje z Bogiem.

Dalej, bp Łukasz, wymieniał cechy i zadania proboszcza parafii. – Proboszcz jest pasterzem własnej parafii. Powołany jest do uczestnictwa w posłudze Chrystusa, ażeby dla tejże wspólnoty wykonywał zadania nauczania, uświęcania, kierowania przy współpracy prezbiterów, czyli wikarych, diakonów i wiernych świeckich – mówił. Podkreślał również potrzebę współpracy ze świeckimi.

– Prosimy w intencji księdza Adama, powierzamy go w sposób szczególny mocnemu patronowi Polski, który patroluje temu Kościołowi, temu miejscu, św. Stanisławowi biskupowi, męczennikowi, krakowskiemu. Człowiekowi, z którym związał kiedyś Jan Paweł II bierzmowanie dziejów, a bierzmowanie to jest sakrament odwagi chrześcijańskiej. Życzymy ks. Adamowi, żeby za wstawiennictwem św. Stanisława miał odwagę i siłę dawać świadectwo Chrystusowi, który jest dobrym pasterzem, żeby przewodniczył dobrze tutaj wspólnocie parafialnej – mówił biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Biskup Buzun obiecał modlitewne wsparcie dla ks. Adama i życzył by wspólnota parafii konkatedralnej się rozwijała. – Obiecuję, myślę, że wszyscy tutaj wraz ze mną, dobrą myśl. Obiecuję modlitwę, wsparcie, dobre słowo. Obiecujemy też swoje zaangażowanie, więc to, co możemy dać na tym etapie, żeby Wspólnota tutejsza była budowana, żeby się rozwijała i zakorzeniła się w Trójcy Przenajświętszej, w tych relacjach, które są tak bardzo ważne, dla nas najważniejsze. Żebyśmy idąc tutaj tą drogą życia ziemskiego, parafialnego doszli do nieba i tam się wszyscy razem spotkali z Panem – zakończył.

Ks. Adam Kosmała wspólnie z wiernymi wyznał wiarę.

W procesji z darami przyniesione zostały klucze do kościoła, które bp Łukasz przekazał nowemu proboszczowi parafii.

Na zakończenie Eucharystii życzenia złożyli przedstawiciele parafii. – Byłeś wikariuszem, kapelanem szpitala, proboszczem. Dziękujemy, że zdobyte doświadczenie wnosisz, jako duchowe wiano, do ostrowskiej Konkatedry – mówiła Irena Dutkowska, zapewniając o pamięci modlitewnej. – Księże Adamie, nasz Proboszczu, witamy cię dzisiaj w tej świątyni bardzo serdecznie.

Głos zabrała Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, która powitała ks. Proboszcza Adama Kosmałę w imieniu mieszkańców. – Księże Proboszczu, serdecznie Księdza witamy w naszym mieście. Życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, bo to zdrowie jest najważniejsze, o czym przekonujemy się raz zarazem żegnając wspaniałych obywateli naszego miasta. Tak jak ostatnio pożegnaliśmy księdza Krzysztofa Nojmana, więc tego zdrowia życzymy siły i wytrwałości opieki Ducha Świętego, wszelkiej życzliwości i dobroci od parafian i ostrowian szczęść Boże – mówiła Prezydent. Do życzeń dołączył również burmistrz Mikstatu Henryk Zieliński, który w ubiegłym tygodniu żegnał ks. Adama w Kotłowie, a dziś, jako mieszkaniec Ostrowa go witał.

– Bóg zapłać wszystkim i każdemu za każde dobro – powiedział na zakończenie ks. Proboszcz Adam Kosmała. Wspomniał o Mszach św., które celebrował w ostatnich miesiącach w Ostrowskiej Konkatedrze. – Celebrowałem tu w Ostrowskiej Konkatedrze, w ostatnim czasie, dwie Msze św. Była to Msza św. pogrzebowa ks. prał. Alfreda Mąki, kiedyś także mojego proboszcza, gdy byłem przez pięć lat kapelanem trzech szpitali ostrowskich. Wtedy kazanie głosił ks. Proboszcz kan. Krzysztof Nojman. Potem drugi raz Msza św. pogrzebowa śp. Krzysztofa Nojmana – mówił ks. Adam. – Ks. Nojman został przyjęty do szpitala w Poniedziałek Wielkanocny 5 kwietnia 2021 roku, w ten sam dzień, co mój kochany tata, śp. Józef Kosmała, z tym że tatę niespodzianie Pan Jezus zabrał po siedmiu godzinach, a drugiego ks. Proboszcza Krzysztofa, którego zawsze serdecznie wspominam, również niespodzianie zabrał po 9 dniach. Wspomniał również swojego przyjaciela, którego także w Ostrowie żegnał w ostatnim czasie. – W ciągu ostatniego czasu, zwłaszcza roku, tak wiele osób również spośród nas musiało pożegnać kogoś ze swoich najbliższych – zaznaczył kapłan. Ks. Proboszcz zacytował tekst „Życie jesteś chwilą…” św. Teresy od Dzieciątka Jezus zachęcając wiernych, aby każdy dzień swojego życia przeżyli dobrze.

Wspólnie z biskupem Łukaszem i Proboszczem Adamem Mszę św. celebrowali księża wikariusze ks. Marcin, ks. Artur i ks. Jakub, a także ks. Dominik Wodniczak, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim (Pruślin). Obecny był również ks. prał. Zbigniew Cieślak, wikariusz biskupi i proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski, ks. prał. Witold Szala, proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego, dziekan dekanatu ostrowskiego drugiego oraz ks. Eugeniusz Krawczyk.

Uroczystość wprowadzenia uświetnił Chór Konkatedralny pw. św. Grzegorza pod dyr. Magdaleny Nowickiej.

Ks. kan. Adam Kosmała urodził się 1 kwietnia 1961 r. w Lesznie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1988 r. w Poznaniu z rąk abp. Jerzego Stroby, metropolity poznańskiego. Był wikariuszem w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie. W latach 1992 –1997 był kapelanem trzech szpitali w Ostrowie Wielkopolskim i pomagał w pracy duszpasterskiej w konkatedrze.

1 lipca 1997 r. biskup kaliski Stanisław Napierała ustanowił go proboszczem parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kotłowie.

5 maja 2021 r. dekretem biskupa kaliskiego Damiana Bryla został ustanowiony proboszczem parafii konkatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim.

Powołanie na urząd proboszcza nastąpiło wskutek śmierci ks. kan. Krzysztofa Nojmana, który 14 kwietnia 2021 r. w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim przegrał walkę z COVID-19. Ks. Krzysztof zmarł w wieku 55 lat w 6. roku proboszczowania parafii konkatedralnej i 31. roku kapłaństwa.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Wprowadzenie na urząd proboszcza
Scroll to Top
Skip to content