Pogrzeb śp. Jerzego Grzegorskiego

W piątek 13 sierpnia 2021 r. w Konkatedrze odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Jerzego Grzegorskiego – wieloletniego przewodniczącego Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a Paulo, współtwórca świetlicy socjoterapeutycznej BOŻE PODWÓRKO. Mszy św. przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl, a homilię wygłosił ks. Proboszcz Adam Kosmała.

W homilii ks. Proboszcz mówił o działalności śp. Jerzego. – Był członkiem Solidarności i aktywnie włączał się w pomoc internowanym w czasie stanu wojennego. Pod pozorem studenckiej organizacji o charakterze kościelnym „Odrodzenie”, organizował comiesięczne spotkania w piwnicznych pomieszczeniach kościoła św. Antoniego podczas których, w gronie kilkunastu osób opracowywał zasady politycznej i gospodarczej działalności – powiedział ks. Adam. Wspomniał o działalności na rzecz Kościoła – W latach 60-tych został delegowany przez ks. Stanisława Matuszczaka do Archidiecezjalnej Rady Charytatywnej w Poznaniu i pełnił tę funkcję od 1960 do 1992 r., czyli do powstania diecezji kaliskiej, w której nadal aktywnie działał. Proboszcz Ostrowskiej Konkatedry wyliczał wyróżnienia, którymi został uhonorowany śp. Jerzy Grzegorski. – Za swoje zasługi został wyróżniony m. in.: powołaniem do Zespołu Inicjatywnego Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej, gdzie pełnił funkcję skarbnika Zarządu, odznaczeniem nadanym przez Ojca Świętego Jana Pawła II za pracę charytatywną na rzecz drugiego człowieka – Pro Ecclesia et Pontifice, medalem za zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”, Złotą Odznaką Honorową PTTK – wymieniał kapłan.

Ks. kan. Adam Kosmała mówił również o zaangażowaniu zmarłego w działalność Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a Paulo, działającemu przy parafii Konkatedralnej. – W Stowarzyszeniu Konferencji św. Wincentego a Paulo aktywnie uczestniczył do roku 2016, czyli do wieku 87 lat. Był współtwórcą świetlicy socjoterapeutycznej „Boże Podwórko”. Niedawno kupił tym dzieciom za swoje pieniądze bardzo dobry komputer. Był inicjatorem festynów Rodzinnych w Michałkowie. Mimo wielu przeciwności był człowiekiem wytrwałym, pogodnym i uśmiechniętym. Przez 50 lat działał w Stowarzyszeniu. Zawsze interesował się pracą charytatywną członków pytając, w czym mógłby jeszcze pomóc, pomimo, że już pod koniec życia nie miał tyle sił. W zarządzie jednak pozostał do dnia swojej śmierci tj. 10 sierpnia 2021 r. – mówi kapłan. Wspomniał, że choć nie było mu dane z śp. Jerzym rozmawiać, to pamięta z jakim szacunkiem o nim mówił przed 25 laty ks. prał. Alfred Mąka, ówczesny proboszcz parafii. – Niech dziś wszyscy obdarowani przez niego wymodlą mu Niebo. Niech cieszy się z służby Chrystusowi razem ze św. Wincentym a Paulo, niech będzie wzorem dla wielu – jak wypełnić słowa Jezusa z Ewangelii: bo byłem głodny – zakończył ks. Proboszcz.

Na zakończenie głos zabrały delegacje przybyłe na pogrzeb. Minister Marlena Maląg wspominała współpracę i zaangażowanie zmarłego w działalność społeczną. W imieniu Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a Paulo głos zabrała przewodnicząca Irena Dutkowska, która mówiła o licznych inicjatywach śp. Jerzego, jego działalności i zasługach.

Przed końcem Eucharystii ks. bp Damian Bryl dziękował za modlitwę. Dziękował również za zaangażowanie śp. Jerzego Grzegorskiego w Archidiecezji Poznańskiej oraz później w tworzącej się diecezji kaliskiej. – Chciałbym podziękować Panu Jerzemu, że z wielkim zaangażowaniem wchodził w życie parafii, był ważną postacią dla Ostrowa i dla naszej diecezji, szczególnie u jej początków. Służył swoim oddaniem, a także czasem, pracą i kompetencjami – mówił biskup kaliski.

Trumna z ciałem śp. Jerzego Grzegorskiego spoczęła na Starym Cmentarzu przy Placu Bankowym.

Jerzy Grzegorski urodził się 4 grudnia 1929 r. w Poznaniu. W latach 1942-1945 razem z ojcem był współpracownikiem AK – był łącznikiem. W 1949 r. wstąpił do Nowicjatu Zgromadzenia Księży Salezjanów w Kopcu k. Częstochowy. Nie został dopuszczony do ślubów ze względu na stan zdrowia. W 1963 r. ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu.

W latach 1982-1984 był członkiem Komitetu Odbudowy Pomnika Kardynała Halki-Ledóchowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1984-1988 organizował pielgrzymki do grobu ks. Jerzego Popiełuszki. Był też współorganizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Od 1986 r. był współorganizatorem i działaczem sekcji polityczno-społecznej Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie przy kościele św. Antoniego. Od 1988 r. uczestniczył w Duszpasterstwie Ludzi Pracy Solidarność Kaliska im. ks. Jerzego Popiełuszki przy klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu.

Od 1956 r. był członkiem Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego à Paulo w Ostrowie Wielkopolskim, a potem przez wiele lat jego przewodniczącym. Był również przewodniczącym Zarządu Głównego w Warszawie. Zainicjował festyny rodzinne w Michałkowie. Był współtwórcą świetlicy socjoterapeutycznej „Boże Podwórko” działającej przy parafii Konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim. Mocno angażował się w działalność Akcji Katolickiej. Był wieloletnim członkiem Rady i skarbnikiem Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

W latach 1994-2000 przekazywał Katolickiej Agencji Informacyjnej informacje z diecezji kaliskiej.

W roku 2002 został odznaczony przez Ojca Świętego Jana Pawła II Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Pogrzeb śp. Jerzego Grzegorskiego
Scroll to Top
Skip to content