Górnicze święto w Konkatedrze

W piątek 26 listopada w Konkatedrze górnicy z Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” obchodzili święto związane ze zbliżającym się wspomnieniem św. Barbary, patronki górników. Eucharystii przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl, który modlił się w intencji górników, prosząc o niezbędne łaski dla pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów oraz zmarłych.

Na początku Eucharystii zebranych powitał ks. kan. Adam Kosmała – proboszcz Konkatedry.

– Ten czas, wokół wspomnienia Świętej Barbary, jest czasem naszej modlitwy, ale jest czasem także wyrażenia naszej wdzięczności wobec was drodzy górnicy i osoby zaangażowane w górnictwo – mówił podczas Mszy św. biskup kaliski Damian Bryl. Wskazywał jak ważna jest ich praca. – Chcemy dzisiaj Panu Bogu dziękować za waszą pracę, często związaną z różnymi niebezpieczeństwami. Chcemy dziękować za wasze oddanie, chcemy szczerze podziękować za to, że mamy ciepło i prąd – mówił biskup Damian. – Oddajemy tobie Panie Jezu całe górnictwo, oddajemy wszystkich górników i ich rodziny, wszystkich pracowników, związanych z górnictwem, tych na dole i tych w handlu i dystrybucji. Przyjmij Jezu te nasze ludzkie ofiary, przyjmij te nasze zmagania i niech będą one miłe Bogu Ojcu – podkreślał.

– Ten trudny czas, który teraz przeżywamy on nam szczególnie mocno to uświadamia. Praca w górnictwie, nie łatwa, naznaczona trudami, zmaganiami, krzyżami, pokazuje nasze ograniczenia. Warto, żeby te doświadczenie naszych ograniczeń prowadziło nas do pokornego wołania „Panie pobłogosław”, „Panie potrzebujemy twojej łaski” – zachęcał biskup Bryl. Prosił, by nie bać się wołać do Boga o błogosławieństwo i potrzebne łaski.

Nawiązując do Słowa Bożego podkreślił, że pomimo lęków i niepokojów, które nas trapią to Pan Bóg jest nad wszystkim. – Będzie trudny czas, ale Pan Bóg jest nad wszystkim. Tak bardzo trzeba nam dzisiaj, w tych trudnych czasach, w których żyjemy, gdzie wydaje nam się czasami, że ten koronawirus i te różne zamieszania, które się dzieją wokół nas, które nas jakoś zdominowały, trzeba nam wracać do tej prawdy, która dzisiaj wybrzmiewa w tym Pierwszym Czytaniu, że Pan Bóg jest nad wszystkim, że on jest Panem – podkreślał kapłan. Wskazał, że Pan Bóg nigdy nie obiecał nam łatwego życia. – Będą te doświadczenia niektóre nawet bardzo trudne i wymagające, ale Ja was przez wszystko chcę przeprowadzić – wskazywał ordynariusz kaliski. Biskup wyjaśniał, że słowa zawarte w Ewangelii mają zachęcić do przyjęcia i odpowiedzenia na Jego Słowa. – Prośmy, trzymając się mocno Pana Jezusa, żeby to nasze życie doprowadziło, żebyśmy umieli dojść do szczęśliwego końca, bo u końca jest Jezus, nasz Pan, który na nas czeka – zaznaczył bp Damian. Kończąc życzył zebranym, by z nadzieją szli przez życie.

W procesji z darami górnicy przynieśli figurę św. Barbary wykonaną z antracytu, dar dla ks. biskupa, a także stułę w darze dla parafii.

Podczas Eucharystii obecny był poczet sztandarowy CZW „Węglozbyt”. W uroczystości udział wzięła Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” pod dyr. Dariusza Kasperka oraz solistka Maja Wielgus.

Mszę św. koncelebrował ks. kan. Adam Kosmała, proboszcz Konkatedry, ks. Dariusz Pietraś, kapelan Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność przy KWK Bobrek-Centrum, ks. kan. Jacek Bochniak, proboszcz parafii NSPJ w Gorzycach Wielkich.

 „Centrala Węglowa” w Katowicach powstała 20 lutego 1945 r., od 1949 „Centrala Zbytu Węgla”, której przedmiotem działalności była gospodarka węglem, brykietami i koksem na obszarze całego kraju. Historia ostrowskiej jednostki sięga 1968 roku, kiedy to otwarto Składowisko Węgla. Powierzchnia ostrowskiego składowiska jest jednym z największych w Europie i wynosi 42 ha, co umożliwia składowanie około 1,7 mln ton surowca.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Barbórka 2021
Skip to content