Zieloni pielgrzymują do Matki Bożej Kotłowskiej

Grupa Zielona po raz trzeci w tym roku wyruszyła na pielgrzymi pieszy szlak. Licząca ok. 50 osób grupa udała się na uroczystości związane z odpustem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w tamtejszym Sanktuarium Matki Bożej Kotłowskiej.

Przed świątynią pielgrzymów pożegnał i udzielił błogosławieństwa ks. Proboszcz Adam Kosmała. Nasi pielgrzymi pokonają ok. 20 km przez m. in. Parczew i Strzyżew. Przewodnikiem grupy ZIELONEJ jest ks. Fabian Domagalski, którego wspiera kleryk Alan Czerwiński.

Grupa Zielona z Ostrowskiej Konkatedry w ciągu roku odbywa trzy piesze pielgrzymki. W maju jest to pielgrzymka do Sadowia, w sierpniu na Jasną Górę i we wrześniu do Kotłowa.

Kotłów jest starą wsią o średniowiecznym rodowodzie, która początkowo była własnością królewską. W 1457 r. Kazimierz Jagiellończyk nadał ją klasztorowi kanoników regularnych laterańskich w Kaliszu. W ich rękach pozostawała do lat 20. XIX w., kiedy to majątki klasztorne na terenie zaboru pruskiego zostały zsekularyzowane i przejęte na rzecz Królestwa Pruskiego. Według Jana Długosza kościół wzniesiony został w latach 1108-1144 r. z fundacji Piotra Włostowica Dunina, palatyna księcia Bolesława Krzywoustego. W źródłach pisanych po raz pierwszy wzmiankowany jest w 1208 roku. W swej pierwotnej formie, złożonej z prostokątnej nawy i krótkiego prezbiterium zamkniętego półkolistą absydą, przetrwał aż do połowy XVII w., kiedy rozpoczęto jego rozbudowę. Od strony pd. chóru w 1634 r. dobudowano drewnianą zakrystię; wówczas również istniała już przylegająca do zach. części świątyni wieża: w dolnej partii murowana, w górnej – drewniana. Została ona rozebrana w 1721 r. i wzniesiona na nowo w stylu barokowym, tym razem w całości z kamienia i cegieł. Także drewniana zakrystia została wówczas wymieniona na murowaną. W XVIII w. do południowego muru cmentarza przykościelnego dobudowano dwa drewniane budynki mieszczące kostnicę i rodzaj magazynu sprzętów kościelnych. Ponadto przy pn. wejściu do kościoła dobudowano kapliczkę św. Walentego, która od XIX w. zaczęła pełnić funkcję kruchty. W końcu XIX w. kościół przestał mieścić wiernych powiększającej się parafii. Podjęto wówczas decyzję o jego znaczącej rozbudowie. Rozebrano absydę, nawa główna została przedłużona i dodano do niej ramiona transeptu, przy którym odbudowano nowe prezbiterium z absydą, dzięki czemu kościół zyskał rozplanowanie na rzucie krzyża rzymskiego. Ponadto do absydy po obu jej stronach dobudowano dwie zakrystie, a do nawy — kruchty. Kościół był restaurowany w latach 1923 r. (nadbudowa wieży, usunięcie niektórych przybudówek) ponownie w 1950 oraz w 1956-1957, kiedy to przeprowadzono gruntowne odnowienie wnętrza i wykonano polichromię autorstwa Konstantego Tiunina. Kolejny remont kościoła przeprowadzono w latach 2007-2011. W XVIII-wiecznym ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Boskiej Kotłowskiej namalowany w 1605 r. przez Adama Scholtza. Przedstawia on Maryję w otoczeniu aniołów, adorowaną przez św. Wojciecha i św. Stanisława. Obraz ten cieszy się od wieków szczególną czcią wiernych, czego wyrazem była koronacja w 2009 r. Jest on zasłaniany XVIII-wiecznym obrazem św. Mikołaja. Obecnie proboszczem parafii i kustoszem jest ks. Łukasz Ograbek. Wcześniej wieloletnim proboszczem i kustoszem był ks. Adam Kosmała, teraz proboszcz Konkatedry.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz (1)

Fot. Adam Krenz (2) i kl. Alan Czerwiński (3)


Zieloni pielgrzymują do Matki Bożej Kotłowskiej

Zieloni pielgrzymują do Matki Bożej Kotłowskiej 3
Zieloni pielgrzymują do Matki Bożej Kotłowskiej 2
Skip to content