160. rocznica Powstania Styczniowego

Na Starym Cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim przy grobie powstańca styczniowego, wikariusza, a potem proboszcza ks. Augustyna Szamarzewskiego rozpoczęły się uroczystości 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Modlitwę w intencji powstańców odmówił proboszcz ks. kanonik Adam Kosmała. Głównymi organizatorami uroczystości byli Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne i Komisja Historyczna Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim.

Punktualnie o godzinie 12.00 na Starym Cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej wybrzmiał hymn Mazurek Dąbrowskiego. Apel pamięci poprowadził Prezes OTG Marian Franciszek Nowak, po którym modlitwę za powstańców odmówił ks. Proboszcz. Na grobach powstańców styczniowych, które znajdują się na tej ostrowskiej nekropolii złożono wiązanki kwiatów. Na ostrowskim Starym Cmentarzu pochowani są powstańcy styczniowi, a wśród nich znani z imienia i nazwiska wypomniany już ks. Augustyn Szamarzewski oraz Józef Kajzer, Walenty Biedowicz i Ignacy Maciejewski, a także współtworzący miejscowe oddziały powstańcze Antoni Chiżyński. Tablica upamiętniająca wychowanków i profesorów Gimnazjum Męskiego w Ostrowie, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę w czasie Powstania Styczniowego 1863-1864 roku, znajduje się w murach I Liceum Ogólnokształcącego. Powstańcy zostali także uhonorowani tablicą znajdującą się na ścianie pamięci umieszczoną na kościele św. Antoniego w Ostrowie.

Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 i trwało do jesieni 1864 roku. Było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, a wśród osób, które toczyły boje byli też mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego. 

Zdjęcia: Renata Jurowicz


160. rocznica Powstania Styczniowego
Scroll to Top
Skip to content