Światowy Dzień Chorego

W sobotę 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w Konkatedrze została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich chorych, cierpiących i osób w podeszłym wieku. Podczas Eucharystii udzielony został sakrament namaszczenia chorych.

Eucharystię sprawował ks. Proboszcz Adam Kosmała, który w homilii wyjaśnił zgromadzonym w świątyni znaczenie tego sakramentu. Przywołując zapisy z Katechizmu Kościoła Katolickiego podkreślał sposób jego przyjmowania oraz to, że sakrament ten można ponawiać nie częściej niż co pół roku. Kapłan zaznaczył również, że w latach 80. zniesiono dawne uściślenia dotyczące udzielania tego sakramentu wyłącznie w przypadku tzw. niebezpieczeństwa śmierci. Jest to sakrament, który ma chorego umacniać.


Światowy Dzień Chorego 2023
Scroll to Top
Skip to content