Spotkanie popielgrzymkowe grupy Zielonej

W ostatnią sobotę sierpnia w ogrodzie proboszczowskim odbyło się spotkanie pielgrzymów z grupy Zielonej. Pątnicy zasiedli przy stole wspominając pokonane kilometry, odwiedzone domy i rodziny oraz cel, którym w mijającym miesiącu była Jasna Góra. Pielgrzymi zakończyli biesiadowanie Apelem Jasnogórskich.

Zachęcamy do pieszego pielgrzymowania z grupą Zieloną, która w ciągu roku pielgrzymuje trzykrotnie do Maryi: w maju do Sadowia, w sierpniu na Jasną Górę, we wrześniu do Kotłowa. Zapraszamy!

Zdjęcia: kl. Alan Czerwiński

Spotkanie popielgrzymkowe grupy Zielonej
Scroll to Top
Skip to content