Uzależnienia-przeciw działam

Przez całą sobotę w Domu Katolickim przy Konkatedrze odbywały się konferencje, wykłady, konsultacje i porady w ramach akcji „Uzależnienia-przeciw działam”. Można było skorzystać z porad psychologów, terapeutów na co dzień pracującymi w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim, prawników, a także księży posiadającym doświadczenie w pracy z uzależnionymi.

Jednocześnie w kościele pw. NMP Królowej Polski odbywały się spotkania dla nauczycieli i katechetów, a także warsztaty dla młodzieży z Dobromirem Makowskim, pedagogiem i pomysłodawcą projektu „Rappedagogia”. Wieczorem uczestnicy konferencji modlili się podczas Mszy św., której przewodniczył ks. prałat Zbigniew Cieślak. Ks. Prałat odczytał słowo, jakie do organizatorów i uczestników skierował ks. bp Damian Bryl.

Na zakończenie o godz. 19.30 w Konkatedrze odprawiona została Msza św., którą sprawował ks. prał. Zbigniew Cieślak, wikariusz biskupi. Na początku Eucharystii ks. Zbigniew odczytał list biskupa kaliskiego Damiana Bryla. – Różnego rodzaju uzależnienia ograniczają ludzką wolność, niejednokrotnie niszczą więzi społeczne i stanowią zagrożenie duchowe. Dlatego tak ważne są działania mające na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy osobom uzależnionym. Ufam, że konferencja odbywająca się w Ostrowie Wlkp. będzie okazją do uwrażliwienia ludzi, zwłaszcza młodych, na problem uzależnień i odkrycia w świetle Ewangelii, drogi prowadzącej do uzdrowienia – napisał w liście Ordynariusz Kaliski.

Zdjęcia z Domu Katolickiego: Renata Jurowicz
Tekst i zdjęcia z kościoła: Jacek Ryczkiewicz


Uzależnienia-przeciw działam
Scroll to Top
Skip to content