Koronka na ulicach miast świata

W sobotę 28 września po raz dwunasty w wielu miastach na całym świecie odmówiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia. Także w parafii Konkatedralnej spotkano się przy krzyżu przed świątynią, przy figurze Matki Bożej w pobliżu skrzyżowaniu ulic Kamiennej z Południową, a także przy skrzyżowaniu ulic Kopernika z Piastowską.

Kilkadziesiąt osób zgromadziło się przy krzyżu przed Konkatedrą, by modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia w ulicznym zgiełku. Nabożeństwo poprowadził ks. diakon Mateusz Paprocki. Do wspólnej modlitwy dołączyły dzieci ze świetlicy Boże Podwórko.

Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata.

Opublikowany przez Konkatedra w Ostrowie Wielkopolskim Sobota, 28 września 2019
Po uruchomieniu odtwarzacza należy w prawym dolnym rogu włączyć dźwięk

W rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Uczestnicy tej akcji modlili się w tym roku o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata, szczególnie za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: „Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą.” (Dz. 1521). Wziąć udział w tej akcji, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia, które Jezus dał św. Siostrze Faustynie, może włączyć się każdy. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, indywidualnie lub w grupie, a jeśli to niemożliwe – to można połączyć się duchowo. 

W tym roku do modlitwy przystąpiło ponad 370 miast na świecie (stan na dzień 26 września).

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Koronka na ulicach miast świata 2019
Skip to content