powitanie

Wprowadzenie na urząd proboszcza

Ks. kan. Adam Kosmała w obecności biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej Łukasza Buzuna został uroczyście wprowadzony na urząd proboszcza parafii Konkatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. –  Życzymy ks. Adamowi, żeby za wstawiennictwem św. Stanisława miał odwagę i siłę dawać świadectwo o Chrystusie, który jest dobrym pasterzem, żeby przewodniczył dobrze tutejszej wspólnocie …

Wprowadzenie na urząd proboszcza Czytaj dalej »

Nowy proboszcz parafii Konkatedralnej

Ordynariusz kaliski bp Damian Bryl ustanowił nowego proboszcza parafii Konkatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Został nim ks. kanonik Adam Kosmała, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, kanonik gremialny kapituły konkatedralnej.

Powitanie Proboszcza i Wikariuszy

– Od tej chwili nowy Ksiądz Proboszcz podejmuje wśród Was, drodzy Parafianie pasterskie zadanie. Otoczmy Go wspólną modlitwą. Klucze od kościoła niech będą wyrazem, że jest gospodarzem odpowiedzialnym za ten kościół i za całą parafię – powiedział ks. kanonik Zdzisław Gościniak, dziekan dekanatu ostrowskiego drugiego. Tymi słowami i symbolicznym gestem przekazania…

Scroll to Top
Skip to content