Światowy Dzień Chorych

Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Tego dnia w Konkatedrze odprawiona została Msza św. dla chorych, cierpiących, i osób w podeszłym wieku. Podczas Mszy św. udzielony został sakrament chorych.

XXVII Światowy Dzień Chorego

– Choroba może przygnieść człowieka i odebrać mu nadzieję. Jednak może również uszlachetnić i stać się źródłem nadziei dla innych. Dzieje się tak wtedy, gdy krzyż choroby jest niesiony wspólnie z Panem Jezusem – mówił ks. Proboszcz Krzysztof Nojman…

Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego w Kościele powszechnym przypada 11 lutego. To liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes. Tego dnia w Konkatedrze podczas Mszy św. o godz. 13.15 modlono się za wszystkich chorych, cierpiących i osoby w podeszłym wieku…

Skip to content