zmiany personalne

Pożegnanie kapłanów

W niedzielę 22 sierpnia podczas Mszy św. ks. Proboszcz żegnał kapłanów, którzy przechodzą na inne placówki. Z dniem 24 sierpnia z naszej parafii odchodzi ks. Dariusz Kuliński i ks. Marcin Kierzek.

Zmiany personalne 2021

Biskup Kaliski Damian Bryl wręczył duszpasterzom dekrety, które wejdą w życie w miesiącach wakacyjnych:

Powitanie Proboszcza i Wikariuszy

– Od tej chwili nowy Ksiądz Proboszcz podejmuje wśród Was, drodzy Parafianie pasterskie zadanie. Otoczmy Go wspólną modlitwą. Klucze od kościoła niech będą wyrazem, że jest gospodarzem odpowiedzialnym za ten kościół i za całą parafię – powiedział ks. kanonik Zdzisław Gościniak, dziekan dekanatu ostrowskiego drugiego. Tymi słowami i symbolicznym gestem przekazania…

Pożegnanie Kapłanów

W ostatnią niedzielę czerwca podczas Mszy św. o godz. 13.15 Parafianie pożegnali odchodzącego na emeryturę proboszcza – ks. Prał. Tomasza Ilskiego oraz przechodzących na inne placówki Księży Wikariuszy…

Skip to content