Rok: 2008

W intencji Ojczyzny i miasta

– Wolność i niepodległość to wielkie dobro, które trzeba strzec i pielęgnować, bo można niepostrzeżenie je stracić – mówił ks. biskup Stanisław Napierała podczas uroczystości…

Konkatedra chlubą Ostrowa

– Ta świątynia stała się świadkiem dziejów Ostrowa i naszej ojczyzny, a przede wszystkim dziejów wiary – mówił ks. biskup Stanisław Napierała podczas Mszy św. odprawionej z okazji setnej rocznicy…

Skip to content