Osobiste zawierzenie Chrystusowi

– We współczesnym świecie trzeba nam osobistego odnowienia zawierzenia Chrystusowi – mówił ks. biskup Romuald Kujawski podczas Mszy św. w ostrowskiej Konkatedrze, w której przez dwa lata był wikariuszem.

Ks. prałat dr Romuald Kujawski został wyniesiony do godności biskupiej. Sakrę biskupią przyjął 15 sierpnia w Palmas w Brazylii. Ks. biskup jest znany ostrowianom, ponieważ w latach 1982-1984 był wikariuszem w ostrowskiej Farze, obecnej Konkatedrze. Biskup postanowił spotkać się z byłymi parafianami i odprawić w Ostrowie Mszę św. W niedzielę, 5 października, przybył do ostrowskiej Konkatedry, gdzie przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię. Gościa powitał ks. prałat Tomasz Ilski, proboszcz Konkatedry oraz Marian Łakomy, prezes Akcji Katolickiej. W kazaniu biskup wskazał, że zadaniem katolików jest umacnianie w wierze. – Wiara tradycyjna, którą należy szanować i kultywować nie zawsze formuje trwałe postawy moralne. Tu powinna być nasza troska, którą chciałbym zostawić jako zadanie, jako pewną pracę duchową. Czuję się zaskoczony słysząc nieraz od naszych katolików chrześcijan, iż podważają oni trwałość małżeństwa, mają wątpliwości odnośnie aborcji. Nie mówię już o problemach związanych z bioetyką, o całym trudnym zagadnieniu antykoncepcji, łączeniu konsumpcjonistycznych postaw, które relatywizują wszystko, aby zaspokoić własne upodobania. Trzeba zadać sobie pytanie: jakimi my jesteśmy pracownikami winnicy Pańskiej?, bo to nie tylko sprawa biskupa i kapłanów. Kościołem jesteśmy wszyscy ochrzczeni. Nie ma osobnej moralności dla świeckich i kapłanów – mówił ks. biskup Romuald Kujawski. Stwierdził, że we współczesnym świecie istnieje potrzeba osobistego odnowienia zawierzenia Chrystusowi. – Spostrzegam tylu ludzi borykających się z krzyżami codziennego życia i współczuję tym, którzy na tych krzyżach codzienności nie odnajdują Chrystusa. To wszystko prowadzi do nicości. Szczęśliwi my jesteśmy w tym Kościele, w którym została dana łaska Pana, iż na krzyżach naszego życia odnajdujemy Chrystusa, który prowadzi nas do zmartwychwstania. Pytamy więc, czego trzeba współczesnemu Kościołowi? Trzeba nam osobistego odnowienia zawierzenia Chrystusowi. Nie bójmy się fałszywych proroków w naszych czasach. To przeminie. Bądźmy misjonarzami i misjonarkami miłości Chrystusa – wołał ks. biskup. Gość podziękował ks. proboszczowi za serdeczne przyjęcie i wyraził radość ze spotkania z ks. prałatem Alfredem Mąką, który był proboszczem w czasie, kiedy ks. biskup pracował jako wikariusz w ostrowskiej Farze.
Ks. biskup Romuald Kujawski od dwudziestu lat pracuje w Brazylii. 15 sierpnia br. na głównym placu Palmas otrzymał sakrę biskupią. Elekt na hasło biskupie wybrał słowa Pierwszego Listu do Koryntian: „Trwajcie silni w wierze”. Został biskupem koadiutorem, czyli biskupem, który posiada prawo następstwa na urzędzie biskupa diecezji. Obecny biskup diecezji Porto Nacional prawdopodobnie za rok przejdzie na emeryturę, wtedy biskup Kujawski zostanie jego następcą. Będzie zarządzał diecezją w regionie Wielkiej Amazonii. To duża diecezja zajmująca obszar 1/3 terytorium Polski.

Skip to content