Rok: 2013

Bierzmowanie

– Bardzo serdecznie Was proszę – żeby nie było takiego dnia w Twoim życiu, żebyś się chociaż nie przeżegnał – mówił Biskup Kaliski Edward Janiak do młodzieży, której udzielił sakramentu bierzmowania w Ostrowskiej Konkatedrze.

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

– Jeżeli człowiek odrzuca Boga, odrzuca Jego przykazania i tworzy swoje prawa wbrew Bożym przykazaniom, to zawsze te prawa obracają się przeciw człowiekowi. Jest to jawne bezprawie – mówił Ks. Tomasz Ilski podczas…

Boże Ciało w Ostrowie

– Zagubienie, chaos, zamęt i postępujący zanik moralności w życiu społecznym i publicznym są pochodnymi upadku wiary w Boga – mówił ks. biskup senior Stanisław Napierała podczas…

Odpust ku czci św. Stanisława

W środę, 8 maja w Konkatedrze miał miejsce odpust ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. Włodzimierz Dubis – wikariusz parafii…

W intencji Ojczyzny i Miasta

W piątek, 3 maja, w Konkatedrze odbyła się uroczysta Msza św. w intencji naszej Ojczyzny i Miasta. Eucharystii przewodniczył Ks. Infułat Tadeusz Szmyt, a koncelebrę sprawowali…

Skip to content