W intencji Ojczyzny i Miasta

– Ojczyzna to nie jest tylko miejsce na ziemi. Ojczyzna to są przepiękne wartości, kultura, tradycja – mówił ks. kanonik Krzysztof Nojman podczas Mszy św. odprawionej w 97. rocznicę odzyskania niepodległości w intencji Ojczyzny i Miasta w ostrowskiej Konkatedrze. Eucharystia rozpoczęła się odśpiewaniem „Gaude, Mater Polonia”, a modlono się o pomyślność Ojczyzny, za cały naród i wszystkich mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

– Pośród wszystkich dni, których tysiące tworzyły kształt Ojczystych dziejów. Tamten jesienny, listopadowy dzień miał swój niepowtarzalny klimat. Dzień przełomowy w dziejach Europy. Kończył straszliwe lata wojennych zmagań. Miliony poległych żołnierzy, miliony rannych, miliony zmobilizowanych. (…) Tyle pokoleń czekało i wreszcie się doczekało wolności – mówił w homilii Ks. Proboszcz Krzysztof Nojman. – Dziś wracając wspomnieniami do tamtych dni pytamy dalej, ponownie. Jaką Polskę chcemy tworzyć? – zastanawiał się celebrans. – Każdy z nas musi stanąć w prawdzie swego sumienia, swego rozeznania, swej wiedzy. (…) Dlaczego każdy z nas? Jak pisał Juliusz Słowacki „Ziarnem Polski być jeden człowiek może, / Jak w ziarnku życia – żyje całe przyszłe zboże”. Każdy z nas, każdy z nas Polaków jest tym małym ziarnkiem, który może poprzez swoją pracę, służbę wydać wielkie owoce dla swojego dobra, ale przede wszystkim dla dobra wspólnego, dla Ojczyzny – powiedział ks. Nojman.

Proboszcz wspominał o nieznanych żołnierzach, którzy ponieśli śmierć. Przypomniał jak uroczyście żegnano w 1925 r. Nieznanego Żołnierza we Lwowie przed Obrazem Matki Bożej Łaskawej, a następnie w Warszawie, gdzie na pl. Piłsudskiego do dziś znajduje się grób Nieznanego Żołnierza – „Kim jesteś ty? Nie wiem. Gdzie dom twój rodzinny? Nie wiem. Kto twoi rodzice? Nie wiem i wiedzieć nie chcę i wiedzieć nie będę, aż do dnia sądnego. Wielkość Twoja w tem, żeś nieznany” – takimi właśnie słowami słynny kaznodzieja, ks. Antoni Szlagowski (…) witał w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela tego, który uosabiał żołnierską wiarę za Polskę – mówił ks. Kanonik. Wskazał również efekt odzyskania niepodległości. – Do Polski wracają ludzie zza granicy, aby pracować dla Ojczyzny. Wracają, jak się później okazywało, wielcy Polacy, absolwenci zachodnioeuropejskich uczelni. Często mieli już ustabilizowane życie w swoich miejscach zamieszkania. To była ich droga ku Ojczyźnie.

Zwrócił również uwagę na dzieje Ostrowa Wielkopolskiego. – Dzień 10 listopada 1918 r. – wystąpienie grupy ludzi, Ostrowian, przeciwko władzy pruskiej, czego efektem było szereg ustępstw na rzecz Polaków na terenie naszego miasta, czy powiatu ostrowskiego. To tutaj w Domu Katolickim zwołano wiec, na który przybyło kilkaset osób. To był wówczas protest, to odpowiedź na wybranie przez zaborcę Rady Żołnierskiej bez udziału Polaków. To był początek polskiej władzy w Ostrowie Wielkopolskim – mówił Proboszcz Konkatedry. Wspomniał również o tablicy znajdującej się na ostrowskim rynku, na Ratuszu – „W zgodzie małe rzeczy rosną – W niezgodzie największe się rozpadają”. (…) My mamy dbać o tą Małą Ojczyznę, o nasze miasto, o ich mieszkańców, dbając o Małą Ojczyznę dbamy, staramy się o tą Wielką Ojczyznę, której na imię Polska. Celebrans zwrócił się do wszystkich – Musimy wspólnie, jednym frontem, nie kłótniami, nie w sporach, ale w zgodzie. Zgoda buduje, zgoda tworzy wielkie dobro. O tym wszyscy musimy pamiętać. Ci, którzy mają w rękach władze w naszym mieście, Ci, którzy podejmują ważne decyzje, o tym musza pamiętać mieszkańcy, Ci wszyscy, którzy kształtują młode pokolenie: rodzice, nauczyciele, kapłani, Kościół. To jest nasze wspólne zadanie: pracować dla dobra wspólnego, dla Ojczyzny, dla naszego Miasta, dla ich mieszkańców.

Na zakończenie Mszy św. odśpiewano „Boże, coś Polskę”.

W Eucharystii uczestniczyły władze miasta, powiatu, honorowi obywatele miasta, delegacja z miasta partnerskiego Nordhausen, radni miejscy i powiatowi, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu ostrowskiego, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe parafii, kombatanckie, szkolne i organizacji społecznych.

Uroczystość uświetnił Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza pod dyr. Jerzego Wojtaszka oraz Ostrowska Orkiestra Koncertowa pod dyr. Mariana Sikorskiego.

Po zakończeniu uroczystości kościelnych w Domu Katolickim odbył się „Ostrowski koncert pieśni patriotycznych” zorganizowany przez Gimnazjum nr 4 i ostrowską Komendę Hufca ZHP.


W intencji Ojczyzny i Miasta
Scroll to Top
Skip to content