Modlitwa za siostry kapucynki

Ks. biskup Teofil Wilski przewodniczył Mszy św. w Klasztorze Sióstr Kapucynek w Ostrowie z okazji święta Ofiarowania Pańskiego i zakończenia Roku Życia Konsekrowanego.

W homilii ks. biskup Teofil Wilski zaznaczył, że pierwszą osobą konsekrowaną była Matka Najświętsza. – Maryja już od Niepokalanego Poczęcia poprzez całe osobiste życie, oddane macierzyństwo w dziele zbawienia jest osobą szczególnie konsekrowaną. Matka Najświętsza po dojściu do pełnej dojrzałości cała oddała się Bogu – powiedział celebrans, który dodał, że w dniu 21 listopada przypada wspomnienie liturgiczne Ofiarowania Matki Bożej. Podkreślał, że każdy chrześcijanin staje się osobą konsekrowaną przez chrzest święty. – Każdy człowiek przez chrzest święty zostaje włączony w Chrystusowe życie i po dojściu do świadomości powinien to życie starać się przeżywać w jedności z Chrystusem, na wzór Chrystusa i Matki Bożej – przekonywał kaznodzieja. Wskazywał, że osoby konsekrowane to przede wszystkim te, które poświęcają się Bogu w sposób pełny przez śluby życia według rad ewangelicznych: ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. – Są zakony czynne sióstr i braci, które według swego charyzmatu posługują w Kościele: w katechezie, dziełach charytatywnych, wśród chorych i cierpiących. Są też zakony klauzurowe, które oddają się szczególnie modlitwie i kontemplacji Boga. Ta modlitwa uwielbienia Boga przejawia się w różny sposób: w kontemplacji, dziękczynieniu, prośbie, zadośćuczynieniu. Siostry to czynią nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu całego Kościoła i całej ludzkości. To jest wielka rola i zasługa sióstr – mówił ks. biskup senior. Zaznaczył, że siostry w Kościele spełniają szczególne posłannictwo. – Siostry wypraszają dla całego Kościoła wiele łask. Tak jak mówiła św. s. Faustyna są zabezpieczeniem świata. Siostry to są akumulatory energii Bożej, która rozszerza się na cały Kościół, ma swój wpływ, promieniowanie, oddziaływanie na cały Kościół – stwierdził ks. biskup Teofil Wilski. Zachęcał wiernych do modlitwy w intencji osób konsekrowanych. – W tym Dniu Życia Konsekrowanego chcemy okazać siostrom uznanie i radość z tego, że są i spełniają wielką rolę w Kościele. Chcemy siostrom dziękować, modlić się za nie i w miarę możności wspomagać je, aby miały zapewnione warunki życia codziennego – powiedział biskup. Po kazaniu siostry kapucynki odnowiły śluby zakonne. Wraz z ks. biskupem Teofilem Wilskim modlił się ks. Mateusz Setecki, wikariusz ostrowskiej Konkatedry.

Siostry kapucynki należą do Zakonu św. Klary i podlegają duchowej opiece Braci Mniejszych Kapucynów. W Polsce Klaryski Kapucynki zaistniały dzięki bł. O. Honoratowi Koźmińskiemu – kapucynowi (1829-1916). Fundacja klasztoru w Ostrowie powstała w 1961 r. Klasztor znajduje się na terenie parafii konkatedralnej.

Jako duchowe córki św. Klary siostry zachowują Regułę św. Klary według pierwotnego ducha, określonego w jej testamencie. Podstawą duchowości kapucynek są słowa św. Klary, która w swej Regule poleciła „zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości”. Kapucynki kontynuują styl życia zapoczątkowany przez św. Klarę i podobnie jak ona trwają na nieustannej modlitwie, aby wstawiać się za świat. Siostry pozostają w klauzurze. Centrum ich życia kontemplacyjnego jest liturgia, przede wszystkim udział w Eucharystii i Liturgii Godzin, którą odmawiają w całości.


Modlitwa za siostry kapucynki
Skip to content