Górnicy w Konkatedrze

Tradycją stało się, że na kilka dni przed Barbórką, w Konkatedrze odprawiana jest Eucharystia. Uroczystą Mszę św. w intencji dyrekcji i pracowników Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” odprawił bp Łukasz Buzun.

W homilii biskup pomocniczy diecezji kaliskiej zauważył, że przywołując wstawiennictwa patronki górników, św. Barbary, wchodzimy już w czas Adwentu, który jest czasem łaski i czuwania, czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Podkreślał, że szczególnie w tym czasie powinniśmy rozeznawać, co jest dla nas dobre a co złe. – Nasze spotkanie ma charakter religijny i patriotyczny. Taka jest prawda. Tak jak górnictwo i cała infrastruktura związana z węglem w Polsce jest pomimo ciągłych przemian jakimś gwarantem naszego bezpieczeństwa energetycznego, a więc ma charakter patriotyczny. Jest też odpowiedzią na Słowo Boże, które mówi: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”, co nie było i nie jest zachętą do tego by człowiek wykorzystywał i eksploatował tylko zasoby ziemi, ale jest jakimś wypełnieniem Bożego planu i zamiaru wobec człowieka i całego stworzenia – powiedział bp Buzun. Biskup podkreślił jakie zmiany wywarł węgiel w gospodarce. Wskazał, że przez wykorzystanie węgla w Polsce mamy ciepło i energię elektryczną. Dzięki temu możemy korzystać z maszyn i urządzeń. – Dziękujemy Panu Bogu za dary tej ziemi, za dar węgla, za całe przetwórstwo, za „Węglozbyt”, który trudni się przemieszczaniem i dostarczaniem tego surowca do różnych miejsc. Z tego surowca czerpiemy światło i ciepło materialne, ale z drugiej strony każdy z nas, kim by nie był, potrzebuje światła i ciepła Bożego, potrzebuje światła Ducha Świętego. Dlatego w tej Adwentowej postawie czuwania nad sobą i nad sprawami gospodarczo-społecznymi, nad górnictwem niech nas umacnia Duch Święty – mówił bp Łukasz. Zachęcał by wypraszać u Ducha Świętego dar odnowy oblicza ziemi oraz relacji międzyludzkich z darem miłości. – Dzisiaj zwracamy się do patronki wszystkich górników i nie tylko, tych wszystkich, którzy się trudzą przy wydobyciu węgla i jego rozprowadzaniu, św. Barbary, aby ona, która miała w sobie i rozwinęła dar męstwa, która była pełna światła Bożego, miała w sobie Boże ciepło, by wypraszała nam otwartość na działanie Ducha Świętego w naszej codzienności – powiedział bp Łukasz Buzun.

Na Eucharystii obecny był poczet sztandarowy CZW „Węglozbyt”. W uroczystości udział wzięła Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” pod dyr. Dariusza Kasperka.

Mszę św. koncelebrował ks. kan. Krzysztof Nojman, proboszcz Konkatedry, ks. Dariusz Pietraś, kapelan Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność przy KWK Bobrek-Centrum, ks. Karol Gibki, kapelan biskupa, a także modlił się diakon Mateusz Paprocki.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Górnicy w Konkatedrze
« z 3 »
Skip to content