Wigilia Paschalna

– Głośno i wyraźnie jeszcze raz wyrzeknijmy się świata, który jest pod władzą szatana i wybierzmy zdecydowanie świat Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego – mówił ks. Artur Zmyślony podczas Liturgia Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego.

Przed Konkatedrą celebrans poświęcił ogień, od którego zapalony został paschał. Procesyjnie wniesiony rozświetlił okrytą mrokiem świątynię. Czytania przeplatane psalmami przypominały całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

W homilii ks. Artur podkreślił wyjątkowość Liturgii Wigilii Paschalnej. – Liturgia Wigilii Paschalnej, w której uczestniczymy, wprowadza nas w najważniejsze wydarzenia historii zbawienia. Msza św. uobecnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Sakramentalnie jesteśmy realnie obecni w tym misterium i możemy czerpać z niego siłę. To dokonuje się w każdej Mszy św., ale uświadamiamy sobie to wyjątkowo w tej Eucharystii, którą sprawujemy Chrystusowego zmartwychwstania. Nasze dziś utożsamia się z dziś tej Wielkiej Nocy, która zastała Jezusa w grobie – mówił kapłan. Zachęcał zgromadzonych, że do zrozumienia wyjątkowości przeżywanych wydarzeń. Ks. Zmyślony pokrótce omówił całą historię zbawienia. Wskazał, że Bóg dał przykazania, które są mądrością dla człowieka. – Należy zobaczyć, jak życiodajne są Boże nakazy i jak strzegą prawdziwych wartości naszego życia. Droga przykazań to droga bezpieczna. Za tę drogę należy zawsze Bogu dziękować – powiedział. Celebrans podkreślił, że nie można grać na dwa fronty żyjąc trochę wg Bożych przykazań i trochę je ignorując. – Wielu ludzi sądzi, że można grać na dwa fronty. Jeden to przebywanie w świecie Boga, który jest odgrodzony od świata ciemności parkanem przykazań: nie zabijaj, nie cudzołóż, czcij ojca i matkę, nie kradnij, szanuj dzień święty, miłuj Boga i bliźniego, przebacz tym, którzy cię skrzywdzili. Drugi to możliwość wyjścia poza ten parkan i zbudowania sobie świata według własnej woli, a nie według woli Boga. Wydaje się im, że poza tym Bożym parkanem jest przestrzeń wolna do zagospodarowania, przestrzeń, która do nikogo nie należy, w której mogą czynić to, co się im podoba. Słyszeli o Szatanie i złu, ale traktują te wiadomości jako bajki o wilku czyhającym na Czerwonego Kapturka – zaznaczył wikariusz Konkatedry. Nawiązał również do symboliki grobu Pańskiego zbudowanego w Konkatedrze. Zachęcał do podziękowań Bogu za dar chrztu. – Podziękujmy Bogu za chrzest, za tę decyzję wejścia w świat dobra, miłości, sprawiedliwości. Podziękujmy za tych, którzy nas do chrztu przynieśli, za rodziców i za chrzestnych, bo nikt nie dokonał dla nas tak wiele jak ci, którzy włączyli nas w środowisko Boże – powiedział ks. Artur.

Liturgię chrzcielną poprzedziło odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych, która podkreśla jedność Kościoła. Następnie poświęcona została woda, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Wszyscy wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Pod koniec Mszy św. głos zabrał ks. Proboszcz Adam Kosmała, który złożył podziękowania oraz życzenia.

Wigilia Paschalna zakończyła się Eucharystią i procesją rezurekcyjną.

W obrzędach Triduum Paschalnego uczestniczył chór parafialny pw. św. Grzegorza pod dyr. Magdaleny Nowickiej.

Mszę św. koncelebrował ks. Proboszcz Adam Kosmała, ks. Krzysztof Raj oraz ks. prał. Tomasz Ilski i ks. Eugeniusz Krawczyk.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Wigilia Paschalna 2023
Scroll to Top
Skip to content